مجله کودک 214 صفحه 21

نورتون نام موتور: کماندو 850 تعداد سیلندر: 2 ظرفیت بنزین: 16 لیتر حداکثر قدرت موتور: 8000 دور در دقیقه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 214صفحه 21