مجله کودک 214 صفحه 39

نام موتور: تایگر 900 تعداد سیلندر:تک سیلندر ظرفیت بنزین: 24 لیتر حداکثر قدرت موتور: 8200 دور در دقیقه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 214صفحه 39