مجله کودک 214 صفحه 43

حسینیه جماران نام موتور: اسپرینت RS تعداد سیلندر:2 ظرفیت بنزین: 21 لیتر حداکثر قدرت موتور: 9200 دور در دقیقه

مجلات دوست کودکانمجله کودک 214صفحه 43