مجله کودک 215 صفحه 36

از مجموعه داستانهای یوگی خرسه این داستان: اتفاقی عجیب در پارک جنگلی قسمت اول «یوگی» و «بوبو» در حین گردش شبانه بودند که... او فکر میکند کسی به در ورودی خانه ضربه میزند اما کسی آنجا نیست.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 36