مجله کودک 221 صفحه 14

ادیان ، مذاهب و اعتقادات مردم جهان مذهب کاتولیک یکی از مذاهب مسیحیت ، کاتولیک نام دارد. کاتولیک ها هر یکشنبه در مراسم عشا ربانی در کلیساها گرد هم می آیند. کلیسای بزرگ «رُم» از بزرگترین کلیساهای کاتولیک جهان است. کاتولیک ها به رهبری پاپ اعتقاد دارند. به عقیده آنها «پیتر» مقدس اولین پاپ در مذهب کاتولیک بوده است و پیتر مستقیما ، تعالیم و دستورات خود را از عیسی مسیح (ع) دریافت نموده است. «پاپ» موثرترین فرد در مذهب کاتولیک است و مقر او در شهر واتیکان ایتالیا است. در واتیکان مهم ترین کلیسای مسیحیان کاتولیک به نام «سنت پیتر» واقع شده است. حداکثر سرعت : 742 کیلومتر در ساعت وزن : 5200 کیلوگرم (بدون بمب) «آسپرژیلوم» برای پاشیدن قطرات آب مقدس ظرف محتوی آب مقدس

مجلات دوست کودکانمجله کودک 221صفحه 14