مجله نوجوان 32 صفحه 17

سوژه طلایی الکساندر پوشکین پوشکین در روسیه نخستین کسی است که آثار ماندنی و جاودانی نگاشت و نیز نخستین رمان نویس در معنا و حرفه ای است. جای او در تاریخ رمان نوی روس با جایگاه وی در تاریخ ادبیات روسیه در مجموع ، قابل قیاس نیست و هرچند که برخی از داستانهایش کامل اند و مجموعه کارهایش بی نظیر است اما نثرش در سطح شعرش نیست. تفاوت عمده میان شعر و نثر پوشکین در این است که او اصولا شاعر بود و در این مقام به زبان طبیعی خود حرف می زد و حال اینکه نثر او با طبیعت و ذاتش بیگانه بود و با زحمت به آن دست می یافت. او نخستین قدم را در عرصه داستان با نگارش رمان تاریخی «سیاه پوست پطرزبرگ» برداشت که ناتمام ماند. بعد از آن در زمان گوشه نشینی اش «پنج قصه بلکین» را نوشت که با نام مستعار منتشر شد. بیشتر آثر پوشکین بعد از مرگش به چاپ رسید و این به آن خاطر بود که وی هیچ اثری را به سرانجام نمی رسانید. تنها رمان کاملی که پوشکین در زمان حیات خود منتشر کرد «دختر سروان» بود که داستان شورشی است که در سال 1773 م در روسیه روی داد. وی یکی از بزرگ ترین شاعران و روزنامه نگاران روسیه بود که اثر بسیاری در رو به رشد ادبیات این سرزمین داشت. اولین رمان روسی تا سال 1750 م ، رمانی در روسیه نوشته نشد ، چرا که ادیبان آن زمان که در اصطلاح «کلاسیک» خوانده می شدند ، ارزشی برای رمان در برابر شعر و نمایش قائل نمی شدند. از سال 1750 م آثار داستانی در قالب ترجمه به تعداد زیادی انتشار یافت تا اینکه بالاخره نخستین رمان روسی در سال 1763 م منتشر شد و نخستین رمان نویس روس «فئودور اِمین» بود که رمانهای تربیتی ، فلسفی و پرماجرا می نوشت. پس از «امین» کسان دیگری چون «میخائیل چولکف» ، «آلکساندر بنیتسکی» و از همه اثرگذارتر «واسیلی نارژنی» تاثیر فراوانی بر رشد رمان در روسیه گذاشتند. گوگول «نیکلای واسیلیه ویچ گوگول» در 4 مارس 1809 متولد شد. او در یازده سالگی به یکی از مدارس محل زندگی اش رفت و 8 سال در آنجا درس خواند و نوشتن را هم در همان مدرسه ، آغاز کرد. اولین حرکت گوگول برای مشهور شدن چاپ شعر ضعیفی به نام «هانتس کوچک گارتون» بود که با هزینه خودش و با نام مستعار چاپ شد و آنقدر از طرف منتقدان موردتمسخر قرار گرفت که گوگول مجبور شد تمام نسخه های کتاب را بخرد و از بین ببرد. او در یک اقدام برای سفر به آمریکا ناکام ماند و به اجبار به پترزبورگ برگشت و این بار با سعی و تلاش بیشتری به کار پرداخت و در نهایت موفق شد. وی در سال 1834 م به استادی تاریخ دانشگاه پترزبورگ منسوب شد و در آن سالها به شدت شروع به نوشتن و مطالعه آثار دیگران کرد. گوگول طی بیست سال ، دهها اثر از جمله : زناشویی ، قطعه رم ، قصه مشهور پالتو ، ماجراهای چیچیکوف یا نفوس مرده و مکاتبات با دوستان را نوشت. گوگول از دو نظر در ادبیات روس معروف است؛ وی نه تنها نویسنده بزرگی است بلکه در مقام یک فرد نیز جالب توجه و از لحاظ روانی پدیده ای استثنایی بود. گوگول داستانهایش را از زندگی روزمره مردم می گرفت و همین خصوصیت باعث شد تا به او شکسپیر روسیه بگویند. از گوگول به عنوان یکی از بنیانگزاران داستان کلاسیک امروز نام برده می شود و آثار بسیاری از او به زبان فارسی ترجمه شده است.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 32صفحه 17