مجله نوجوان 64 صفحه 23

چه حسّی داشتی ؟ - گویی که تمام غمهایم از بین رفته بود البته نمی دانم گفتن این مطلب درست است یا نه امّا زمانی که سر مزار این شهدا بودم چیزی از آنها خواستم که بعد از چند روز اجابت شد، بعد از آن تصمیم گرفتم هر چند روز یک بار به این مکان سر بزنم . در صحبت های جوان حرف های ناگفتی زیادی نهفته بود . شاید او می خواست بگوید دلتان را بهانه کنید و آنها را فراموش نکنید . امّا زمانی که نگاهم به سوی دیگری از این مزارها افتاد، پیرزنی تکیده را دیدم که خود را به روی یکی از این مزارها انداخته بود، گویی که سالهاست که آن مزار را می شناسد کمی صبر کردم تا خلوت پیرزن به هم نخورد . هنگام که داشت خود را برای رفتن آماده می کرد به سراغ او رفتم . - خیر، نمی شناسم . - می توانم بپرسم چه عاملی باعث شد که به این محل بیایید ؟ - بله، پسر من هم مثل این شهدا گمنام است، زمانی که به جبهه رفت 20 سال داشت، خاطرم است آخرین باری که به مرخصی آمد، هنگام رفتم دستم را بوسید . خجالت می کشید که در صورتم نگاه کند امّا من پسرم را می شناختم، جسمش در خانه بود امّا روحش جای دیگر پرواز می کرد، اشک در چشمانش جمع شده بود، با صدای لرزان گفت : مادر دعا کنید که شهید شوم این تنها آرزوی من است . - بعد از رفتن او چه اتفاقی افتاد ؟ - فکر کنم منطقۀ عملیاتی او جزیرۀ مجنون بود، جایی که خیلی ها از آن برنگشتند، نمی دانم حتماً مصلحت در این بوده است که جمسش هم فدای این انقلاب و این کشور شود . از وقتی که فهمیدم این شهدای گمنام را در این مکان دفن کرده اند هراز گاهی به اینجا می آیم . وقتی که سرم را روی مزار آنها می گذارم گویی که سر بر مزار پسر خود گذاشته ام، زیرا که اینها هم سرنوشتشان همانند پسر من بوده است . - به عنوان یک مادر شهید چه پیامی برای خوانندگان مجلّۀ دوست نوجوان دارید ؟ - پسر من هنگامی که رفت 20 سال بیشتر نداشت و بهتر است بدانید که من خانواده هایی را می شناسم که شهدای 12015 سال دارند، نمی دانم آیا خوانندگان شما این مطلب را می خوانند یا نه، امّا می خواهم بگویم وجود غیرت و مردانگی و حفظ دین و کشور در این بچّه ها باعث شد که آنها بدن خود را جلوی توپ و تانک قرار بدهند، این بچّه ها را فراموش نکنید، وجب به وجب این خاک آغشته به خون شهید است . با الگوپذیری از آنها در زندگیتان راه آنها را ادامه بدهید . این چیزی است که من مدّتها در سر کلاسهایم به شاگردانم نیز می گفتم، امروز این خاک و این کشور نیاز به شماها دارد، آن زمان موقعیت ایجاب می کرد که فرزندان ما به جبهه بروند امّا امروز جبهۀ شما در گروی تحصیل و علم است پس خوب درس بخوانید تا با علمتان این کشور را آباد کنید .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 64صفحه 23