مجله نوجوان 79 صفحه 31

اراده آهنین سایمون دکمه آسانسور را . . . نه ، هنوز فشار نداده است ! او فقط تصمیم گرفت دکمه آسانسور را فشار دهد که منصرف شد . او ایستاد و شروع به فکر کردن کرد . او به یاد آورد که چاق شده و با خودش قرار گذاشته بود که برای وزن کم کردن به جای آسانسور از پله ها استفاده کند . او به طرف پله ها برگشت و به آن ها نگاه کرد . بی پایان به نظر می رسیدند . سایمون از خود پرسید : - اما چرا ؟ واقعاً باید از امروز شروع کنم ؟ اگر به جای امروز ، فردا کمی زودتر از خواب بیدار شوم و شب زودتر بخوابم ، چه اتفاقی می افتد ؟ یک روز دیرتر هیچ تأثیری در وزن من ندارد . او بار دیگر به طرف آسانسور روی گرداند . اما به خاطر آورد که برای فردا ، قول های وحشتناکی به همسرش داده است . از جمله این که قرار است خانه را جارو کند و لباسها را اتو بزند . با این اوصاف ، او فردا برای بالا رفتن از پله ها وقت نخواهد داشت و بهتر است همین امروز از پله ها بالا برود ، بنابراین دوباره به سوی پله ها رو کرد . - اما واقعاً چرا پله ؟ فکر می کنم راه رفتن هم برای من کافی باشد . من مثل ایوانو ، همکلاسی ام ، چاق نیستم . او به طرف آسانسور برگشت : - البته من مثل سیدرو ، همکلاسی دیگرم ، خوش اندام هم نیستم . او به طرف پله ها برگشت : - حالا خوش اندام نباشم . برای مرد ویژگی های دیگری هم است . مثلاً اراده آهنین که من دارم ! سایمون این بار با قاطعیت تمام به طرف آسانسور برگشت . آسانسور خراب بود . فرم اشتراک مجله دوست نوجوانان برای جهان و حومه ! بهای اشتراک تا پایان سال 1384- هر ماه 4 شماره- هر شماره 2750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 نام به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید نام خانوادگی (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) تاریخ تولد فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تحصیلات تهران ، خیابان انقلاب ، چهار راه حافظ ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید . قابل توجه متقاضیان خارج از کشور نشانی بهای یک شماره هفتگی دوست کدپستی خاورمیانه (کشور های همجوار) 10000 ریال اروپا ، افریقا ، ژاپن 11000 ریال تلفن امریکا ، کانادا ، استرالیا 12500 ریال شروع اشتراک از شماره تا شماره بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند ، می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال کنند . مشترکین محترم استان اصفهان می توانند مبلغ اشتراک خود را به شماره حساب 0101187501004 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی در ایران واریز کنند . آدرس : اصفهان- خیابان شیخ بهایی- مقابل بیمارستان مهرگان- نمایندگی چاپ و نشر عروج- تلفن 03112364577 واحد اشتراک مجله دوست نوجوانان هر ماه به قید قرعه به یکی از مشترکین نیم سکه بهار آزادی اهدا می شود .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 79صفحه 31