مجله نوجوان 87 صفحه 16

سوژه طلایی باران در مورد باران باورهای زیادی وجود دارد. یکی از جالب ترین این عقاید ، این است که با هر قطره باران ، یک فرشته همراه است. فرشته ای هم در آسمان وجود دارد که هزار دست دارد و هر دستش ، هزار هزار انگشت دارد و به وسیه آنها قطره های باران را که می بارد ، می شمارد. البته این اعتقاد که باران نشانه رحمت الهی است ، نیز همواره وجود داشته است. باران اسیدی چیست؟ بسته به منطقه ای که در آن زندگی می کنید ، حتما کلمه باران اسیدی به گوشتان خورده است. شاید یک کمی ترسیده باشید. تصور اینکه از آسمان خدا ، اسید روی سرآدم ببارد تصور خوشایندی نیست ولی باور کنید جریان آنقدرها هم ترسناک نیست! وقتی قطرات باران در مسیرشان به عناصر و گازهایی برخورد کنند که قطره ای که به پنجره اتاقمان می خورد از حالت عادی اسیدی تر باشد می گوییم باران اسیدی باریده است. تازه حتی اگر باران اسیدی اتفاق خیلی بدی باشد باید اعتراف کنیم که دلیل باریدنش خود ما آدم ها هستیم چون مهمترین دلیل به وجود آمدن گازهایی که باران را اسیدی می کنند استفاده ما آدم ها از سوخت های فسیلی است! اغلب زمین های کشاورزی ، موجودات زنده و گیاهان می توانند در برابر باران های اسیدی مقاومت کنند اما قورباغه های محترم جزو موحوداتی اند که اصلا در برابر باران های اسیدی مقاومت ندارند؛ پس یادمان باشد که در روز هوای پاک ، به خاطر قورباغه ها هم که شده آلوده نکردن هوا را جدی بگیریم. نکته بعدی تاثیر باران های اسیدی روی خانه های ماست؛ چون خیلی از خانه های قدیمی در جوار اسیدها خرده می شوند و استحکام خود را از دست می دهند ولی مقاومت پوست ما آدم ها به خاطر سازنده اش که خدا باشد! نسبت به مقاومت مصالح ساختمانی در مقابل باران های اسیدی خیلی خیلی بیشتر است. پس نترسید و دنبال چتر و کلاه آهنی نگردید؛ فقط به خاطر خانه ها ، درخت ها ، ماهی ها و قورباغه ها به بزرگترها تذکر بدهید تا هوا را زیاد آلوده نکنند!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 87صفحه 16