مجله نوجوان 90 صفحه 17

قضاوت علی به عدالت آبرو بخشید . زهد علی بی قدری دنیا را نشان داد . حکومت علی مدل جهانداری و الگوی رهبری بود . جهاد علی قامت دین را استوار داشت . مظلومیت علی تسلی بخش همه ی مظلومان تاریخ شد . درد های علی چاه های غربت و تنهایی را آکند . اشک های علی چشمه ی نجواجوش راز و نیاز بود . مناجات های علی راز عبودیت را به عارفان آموخت . دعای علی کمیل آفرین روزگار شد . عهدنامه علی مالکان نفس را به ولایت مصر وجود رساند . عمار علی در «صفین تاریخ» صف حق و باطل را جدا ساخت . میثم علی بر فراز دار ، چراغ بیداری گشت . اینک ، زمان به گواهی جاودانگی این «جاودانه مرد» ایستاده است و زمین ، میراث دار فضایل اوست . غدیر علی هنوز هم چشمه ای لبریز از آب حیات و دریایی موّاج از کرامت هاست . کوچه و بازار کوفه ، هنوز هم ردّ پای علی و آهنگ صدای او را در خود حفظ کرده است . محراب علی هنوز هم از خون فرق شکافته ی مولا رنگین است و آجر های مسجد ، ناله ی «فزت و رب الکعبه» را می شنود . یتیمان تاریخ ، هنوز هم چشم انتظار نان و غذای علی اند و محرومان با سفره ای تهی ، هنوز هم چشم بر در منتظر ، دست های کریم امیرالمؤمنین علیه السلام اند . دل های ما چاهی است انباشته از رنجنامه های علی . غروب ها ، یادآور 21 رمضان است و داغ علی چنان عظیم است که کوهها از هم می پاشد و دریاها را به تلاطم می اندازد . شب از فراق او هنوز ماتم زده است و کعبه در سوگ او سیه پوش ! هنوز در سوگ او ، آسمان تیره اشک ستاره می ریزد! اما «نگین کعبه» همواره درخشان است . . .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 90صفحه 17