مجله نوجوان 91 صفحه 30

یاد دوست شهید مصطفی خمینی از زبان خواهر شهید سیدمصطفی خمینی ، فرزند امام خمینی (ره) در سال 1309 در قم متولد شد . ایشان دارای استعداد فراوانی بود ، به طوری که در همان سنین جوانی به درجه اجتهاد نائل شد . شهید سیدمصطفی خمینی از سال 1341 که نهضت امام خمینی آغاز شد ، همواره در کنار امام و یار و همراه و مشاور حضرت امام بود . ایشان پس از جریان 15 خرداد و نیز بار دیگر پس از تبعید حضرت امام ، به علت اقدامات اعتراض آمیز خود بر علیه رژیم شاه توسط ساواک دستگیر شد و در نهایت نیز در 13 دی 1343 ، مآموران رژیم به خانه او حمله کرده و ایشان را نیز به ترکیه تبعید کردند . ایشان پس از ورود به نجف درکنار برنامه های درسی و علمی ، مبارزه را در کنار حضرت امام ادامه دادند . در سال 48 به دنبال یک سلسله فعالیت علیه رژیم بعثی عراق ، دستگیر و به بغداد منتقل شدند . سرانجام در نیمه شب اول آبان 1356 ، آیت الله سیدمصطفی خمینی ، به شکل مرموزانه ای به شهادت رسید . شهادت ایشان ، نهضت اسلامی را جان تازه ای بخشید و به شکل انقلابی فراگیر درآمد که پس از 15 ماه به سقوط رژیم پهلوی منجر شد . شاید به همین جهت بود که حضرت امام خمینی (ره) ، شهادت ایشان را از الطاف خفیه الهی دانستند . اینک با گذشت 28 سال از شهادت وی ، خواهرش دکتر زهرا مصطفوی از لحظات سخت خداحافظی با برادر و احوال امام پس از شنیدن خبر شهادت فرزندش می گوید : « حقیقت این است که شناخت شخصیت ایشان دقیقاً در کنار شناخت امام ممکن است . ایشان ویژگیهایی داشتند که تحت تأثیر حضرت امام رشد کرده و کمال یافته بود . » خواهر شهید مصطفی خمینی اخلاص و عبادات ایشان را از صفات بارز اخلاقی برادر شهیدش می داند و ادامه می دهد : « می توان مدعی شد که دائم الذکر بود . خود من در نجف شاهد بودم که تقریباً تمام اوقات چه در حال حرکت و یا غیر از آن مشغول نماز مستحبی و ذکر بود . اهل عبادت و گریه شبانه ، ندبه و مناجات ، با آنکه از نظر وضع جسمانی تنومند بود اما اهل ریاضت بود به طوری که هیچ گاه روی تشک و جای نرم نمی نشست و تکیه به جایی نمی داد . همواره با پای پیاده به همراه دوستان و شاگردان خود از نجف به کربلا سفر می کرد و ما شاهد پا های خونین و زخم های آن بر روی پاهایش بودیم . در عین حال اهل مزاح و شوخی بود به طوری که خاطرات شوخی های ایشان همیشه در یاد اطرافیان باقی است . » وی می افزاید : « زمانی که حضرت امام دستگیر شدند ، اخوی به عنوان یک فرد قابل اعتناء مسائل امام را دنبال کردند و توانستند حرکت امام را تداوم بخشند و مورد عنایت علما و مراجع و طلبه های قم قرار بگیرند . بعد از تبعید امام به ترکیه هم همین حرکت و محوریت ایشان در قم موجب شد که دستگیر شوند و سپس تبعید؛ زیرا رژیم از حضور ایشان

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 91صفحه 30