مجله نوجوان 128 صفحه 32

سروش مسعودی پرسش و پاسخ پیرامون ویندوز ویستا پس از ویستا منتظر چه چیزی باشیم؟ هنوز اطلاعات زیادی در مورد نسخۀ بعدی وجود ندارد اما به گفتۀ بعضیها نام Blackcomb را به آن دادهاند و قرار است با نام Vienna عرضه شود. این نام که از طرف مایکروسافت انتخاب شده است مخففی از نام شهرهای مختلف در دنیاست. اینگونه که Wikpedia نیز خبر داده است قرار است نسخۀ جدید باز هم شباهتهایی به ویندوز ایکسپی داشته باشد. گفته شده است که صفحۀ ظاهری این نسخه کاملا جدید بوده و حتی از تکنولوژی Sandbox در آن بهره گرفته شده است. اینکه این سیستمعامل کی عرضه میشود را هنوز کسی نمیداند. اما بنا به گفتههای استیو بالمر، مدیر اجرایی ارشد مایکروسافت، قرار است که فاصلۀ 5 سالۀ ما بین عرضۀدو سیستم عامل دیگر تکرار نشود. پس این امکان وجود دارد که Vienna تا سال 2012 به بازار ارائه شود. جریان نسخههای مختلف ویستا چیست؟ قسمتبندی ویستا در پنج بخش جداگانه مسئلۀ جدیدی نیست. گر چه ویندوز ایکسپی در دو نسخۀ Home و Professional به بازار عرضه شد، مایکروسافت دو نسخه OEM را نیز عرضه کرد: Media Center Edition و Tablet PC Edition. میتوان گفت که بخشهای مربوط به عملکردهای نسخههای چهارگانه ایکسپی به گونۀ جدیدی در چهار نسخه متعلق به ویستا ظاهر شدهاند. انتخاب سیستمعامل درست واقعاً راحت است. اگر از لحاظ سختافزاری دارای حداقل تقاضاهای ویستا هستید، اگر علاقهای به Aero-Interface ندارید، اگر نیازی به ارتباط با سرورهای ویندوز ندارید و همچنین با عملکردهای Center Media یا PC -Tablet سروکار ندارید، نسخۀ Home basic برای شما عالی خواهد بود. با توجه به شرایط گفته شده، از ویستا و فواید زیاد آن لذتی نخواهید برد. اگر کمی بیشتر خرج کنید، میتوانید صاحب Home Premium شوید که نه تنها دارای Aero است بلکه Media Center نیز در صفحۀ نمایشگر آن قابل مشاهده است و از این نسخه به بعد به عنوان 64 بیتی نیز وجود خواهد داشت. اگر احتیاج به ارتباط با یک Windows server Domain دارید، لازم است دارای Business Edition باشید. اگر به Media Center و عملکردهای Business نیازمندید باید Ultimate Edition را انتخاب کنید. این نسخه واقعاً تمامی عملکردهای موجود در ویستا را دارا است. ادامه دارد...

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 128صفحه 32