مجله نوجوان 147 صفحه 20

قاسم تنبل زادگان پدره چی گفت ؟ پسره چی گفت؟ پدره گفت: خسته­ام پسره گفت: خیلی وقته سینما نرفتیم. پدره گفت: کمرم درد می­کنه. پسره گفت: نمی­دونی الان کوه رفتن چه حالی داره. پدره گفت: هوا داره کم کم سرد میشه. پسره گفت: الان آبتنی توی چشمه چه قدر می­چسبه. پدره گفت: من دیگه خیلی پیر شدم. پسره گفت: اَه بابا! پدره هیچی نگفت: منتظر وایستاد تا پسره خودش پدر بشه! توصیه های بهداشتی تمیز نگاه داشتن بینی IN GHESMAT: توصیه 1: بینی با آنچه که باهاش می­بینی هیچ ارتباطی ندارد. توصیه 2: همینکه توی بینی را نمی­بینی یعنی باید بیشتر مراقب بهداشت بینی­ات باشی. توصیه 3: بهداشت بینی با بهداشت انگشت رابطه تنگاتنگی دارد. توصیه4: بینی هیچ ربطی به داستان پتروس فداکار هلندی ندارد از انگشتتان باید در جاهای دیگری استفاده کنید. توصیه 5: البته این مسأله هم که هم اندازۀ قطر سوراخ بینی هر کس به اندازۀ پهنای انگشت سبابه­اش است، بی­حکمت نیست.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 147صفحه 20