مجله نوجوان 147 صفحه 24

ماجراهای آقای میخی میخکی یخ کله تبارشناسی آقای میخی مقدّمتاً عرض می­کنم که ایل و تبار و اصل و نسب در زندگی آدمیزاد بسیار مهم و دارای اهمیت و از اهمّ موارد است. همین آقای چی­چی­الدّولۀ خدا بیامرز فقط به خاطر اینکه با باجناقش از نوادگان باجناق فتحعلی شاه قاجار بود یک عمر آزگار به مردم محلّه زور می­گفت و همه را سرکیسه می­کرد. از کجا معلوم زندگی پر از مصیبت آقای میخی با یک شجره نومچۀ درست و حسابی از این رو به آن رو نشود؟ آقای میخی یک خبرنگار است و برای خبرنگارها پیدا کردن اصل و نسب زیاد مشکل نیست. سابقۀ تاریخی آقای میخی در ایران باستان آقای میخی اعتقاد دارد که پادشاهان هخامنشی به طور خاصّ و ویژه از اجداد ایشان هستند و کتیبه­ها و سنگ نوشته­های خط میخی را بهترین سند برای اثبات این مدّعا می­داند. یعنی شما فکر می­کنید باستانیان عزیز ما همینطوری الکی و تصادفکی از میان این همه خط، خط میخی را انتخاب کرده­اند؟ نه خیر آقا! آنها به ارزش و اهمّیت میخ و تأثیر شگرف آن در پیشرفت فرهنگ و تمدّن بشری پی برده بودند و این چیزی است که دنیای امروز در مورد آقای میخی قادر به درک آن نیست.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 147صفحه 24