مجله نوجوان 147 صفحه 30

خوش قولی وبدقولی افسون حضرتی دردنیای شلوغ ورزشکاران حسین رضازاده قهرمان بی­رقیب سنگین وزن وزنه­برداری جهان می­گوید: «بدترین خصلتی که هر شخص می­تواند داشته باشد بدقولی است. ما ایرانیها روی قول همدیگر حساب می­کنیم. بنابراین عده­ای برنامۀ زندگی­شان را بر اساس وعده و وعیدهای ما تنظیم می­کنند. مسلمان واقعی کسی است که به عهد خود وفا کند.» کوروش باقری نیز با تأیید گفته­های رضا زاده می­گوید: «مگر انسان منظم و با برنامه، بدقول هم می­شود؟!» با اینکه بسیاری از ورزشکاران و حتی افراد عادی خوش قولی را رمز موفقیت و حتی یکی از مهارتهای زندگی می­دانند، ورزش کشور در بستری از بی نظمی حرکت می­کند. انتخابات رئیس فدراسیون فوتبال، مهر تأییدی بر این ادعاست! علی کفاشیان دبیر کل کمیتۀ ملی المپیک می­گوید: «خوش قول؟ بله من خوش قول هستم. می­توانید از خبرنگاران سؤال کنید.» (می­خندد) وی در پاسخ به اینکه پس چرا در ساختار کلی ورزش کشور نشانه­هایی از نظم به چشم نمی­خورد؟ می­گوید: «متأسفانه مشکلات گاهی باعث می­شود که رئیس فدراسیون یا مربی بدقولی کند.» کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال، زیرکانه مشکلات را چنین تعریف می­کند: «حرکت به سوی ورزش حرفه­ای قطعاً مشکلاتی را به وجود

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 147صفحه 30