مجله نوجوان 153 صفحه 2

بسم الله الرحمن الرحیم دوست نوجوانان خبر بزرگ سلام بر پادشاه ملک ری دریا باش اهمیت نماز یه ایمیل بزن روشن شیم جنگل فرشتگان کاغذ نمکی اقای میخی معروف می شود تولستوی . بزرگ نویسنده مسمانان امروز. شروع فرداست ماستی که ترش است ترفندهای رجیستریدر از پیوند و درستی صاحب امتیاز : موسسه تنظیم و نشر اثار امام (س) سال سوم -شماره 41 مدیر مسؤول : مهدی ارگانی سردبیران : افشین علاء - محسن وطنی دبیر تحریریه : زهراسادات موسوی محسنی Hghm97@gmail.com صفحه آرایی : لیلا بیگلری سروش مسعودی گروه هنری سارا قاموس مقدم پریسا پیاده روی مقدم مجید صالحی نعیم تدّین ماندانا بیات اعضای تحریریه : اسماعیل امینی قربان ولیئی ناصر فیض محمد رضا تقی دخت مژگان بهمنش دلارام کار خیران افسون حضرتی حبیب بابایی مرتضی سورج مریم شکرانی شهریار زنجانی امیر صباغ زاده مسعود اختری مدیر اجرایی: هیرو نامداری ویراستار : حسام الدین قاموس مقدم تلفکس : 88836792 پست الکترونیک : ­doost_nojavanan@yahoo.com آدرس : تهران - صندوق پستی 3536-14155 توزیع و امور مشترکین فکس : 667112211 تلفن : 66706833

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 153صفحه 2