مجله نوجوان 153 صفحه 16

ساز مخالف! از آنجایی که علاقه به اعصاب­نوردی به صورت ذاتی و فطری در درون هر انسانی یافت می شود، باید بدانیم که اعصاب­نوردی مانند یک استعداد درونی است و باید پرورش پیدا کند. درست است که ما در این مسیر ایده­ها و تعلیماتی را در اختیار شما قرار می­دهیم ولی همۀ اینها به خاطر این است که شما به این عنصر درونی خود توجه کنید و آن را پرورش دهید. تماس بگیرید: افزایش روز افزون نامه­های ارسالی به این بخش نشان می­دهد که ما یک حرکت دسته جمعی روبرو هستیم. حتی برخی از علاقمندان به این بخش صفحات مربوطه را کپی می­کنند و به اقصی نقاط کشور که مجلۀ ما نمی­رود می­فرستند و از آن استفاده می­کنند. آقای اصغر آقا مقدم برادر همان رمضان مقدم برای ما از روستای صارم ساقلوی استان زنجان نامه نوشته­اند و مژده داده­اند که ایشان می­توانند تمام کوچه پس کوچه­های روستایشان را که تنها به اندازۀ عرض یک پیکان بدون آینه بغل، پهنا دارد به شکل دنده عقب و با سرعت بالا طی کنند. ایشان می­خواستند بدانند این کار اعصاب­نوردی به حساب می­آید یا خیر. به این عزیز دل ساده دل باید بگوییم که کار شما بیشتر شیرین کاری به حساب می­آید و یا باید به برنامۀ مسابقۀ محلّۀ کانال دو مراجعه کنید یا اگر بتوانید این مسافت را حساب کنید می­توانید نامتان را در کتاب رکوردهای کینس به عنوان یک جوا ن موفق ایرانی دیگر، ثبت کنید. البته اگر از دور به این جریان نگاه کنیم. آن همه کار دادن و ایجاد دود و گرد و خاک و سر وصدا کردن و خطر تصادف که در روستا پدید می­آید به نوعی می­تواند اعصاب­نوردی باشد. مخالفت کردن مخالفت کردن با افراد در هنگام بحث می­تواند روی اعصاب آن فرد نوردی کند. هر کس از هر چیزی گفت، با او مخالفت کنید، افراد در هنگام بحث کلی آسمون و ریسمون به هم می­بافند تا ذهنیت شما را تغییر دهند و با خودشان همسو کنند ولی شما به راحتی با مخالفت کردن با حرفهای آنها می­توانید همۀ نقشه­های آنها را نقش بر آب کنید. ما یک دوستی داریم که در آن واحد در پنجاه تا بحث ریز و درشت شرکت می­کند و همۀ آنها را پیش می­برد. راز موفقیت او این است که فقط مخالفت می­کند! اعصاب همۀ پنجاه نفر، در آن واحد تبدیل به پیست مسابقات موتور کراس می­شود که ورزشکاران هِی ویز و ویز با موتورهایشان روی آن نوردی می­کنند. با ما تماس بگیرید با ما تماس بگیرید و تجربیات ارزندۀ خود را در اختیارمان قرار دهید. تهران - صندوق پستی 3563-14155 حیم . اعصاب­نورد

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 153صفحه 16