مجله نوجوان 153 صفحه 29

داستان این فیلم در گروه سنی نوجوان بسیار جذّّّاب است. نوجوانان معمولاً عجلۀ زیادی برای رسیدن به بزرگسالی دارند و همواره کنجکاو هستند که از آیندۀ خود با خبر شوند. در این فیلم این آرزو به حقیقت می­پیوندد و ماشین زمان، افراد را قادر می­سازد تا در دوره­های مختلف تاریخی حرکت کنند و نه تنها از آینده، بلکه از گذشتۀ مبهم خود هم با اطلاع شوند. اهمیت خانواده در این فیلم هم، مانند سایر محصولات جدید دنیای سینمای غرب مورد توجه قرار گرفته است. وقتی کاراکترهای این فیلم دچار مشکل می­شوند با تکیه به خانواده خود و با حمایت آنها می­توانند از مشکل خلاص شوند. نکتۀ قابل توجه دیگری که در این فیلم وجود دارد، توجه به افراد ضعیف اجتماع است. اگر از آنها دستگیری نشود و به آنها امکان بروز استعداداتشان داده نشود ممکن است در آیندۀ آنها نقشی مخرب داشته باشد و در آنجا ایجاد نوعی عقده کند. روانشناسان معتقد هستند که بسیاری از مشکلات افراد ریشه در کودکی آنها دارد. روند پیشرفت علم و دانش و اختراعات مختلف در این فیلم به نقد کشیده شده است و بار دیگر بر این نکته تأکید می­کند که اگر این ابزار در خدمت بشر قرار نگیرد. علیه او عمل می­کند و او را به نابودی می­کشاند. این فیلم از نظر مضمون کلّی، شباهتهای بسیاری به کارتون «رباتها» دارد. در بخشی از فیلم که آینده را به نمایش در آورده است، این شباهتها بیشتر به چشم می­خورد ولی در این فیلم، بر خلاف فیلم «رباتها» که فضای طراحی شدۀ آن بسیار سخت و به شدّت فلزی به نظر می­رسید. فضا سازی لطیف و نرمی طراحی شده است. تنوع رنگهای شاد و حضور حبابهای صابون، رؤیایی کودکانه را تصویر می­کند که همگان را به وجد می­آورد. با اینکه این فیلم اولین اثر سازندۀ آن است بسیار مورد توجه قرار گرفته است و جزو آثار موفق دیسنی به شمار می­آید. نکتۀ برجستۀ فیلم این است که نشان می­دهد آینده می­تواند شکلهای مختلفی داشته باشد. زشتی یا زیبایی آن امروز معلوم می­شود چون امروز شروع فردا و آینده است.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 153صفحه 29