مجله نوجوان 171 صفحه 3

به جای سرمقاله امیر فخر موسوی وقتی که نیستی ای مرد ای بهترین کلام ای شعر ناب قرن تو در کلام نیز نمی­گنجی با آنکه شعر من این کودک ضعیف دبستانی خیال یارای آنکه یاد تو را باز در خویش پرورد هرگز نداشته است من درکدام واژه تو را میهمان کنم؟ من در کدام واژه بجویم نشان تو؟ من در کدام آینه تصویر منعکس شده­ات را پیدا کنم؟ شاید در قطره­های اشک یتیمی از یک شهید شاید ای دوست ای جاودانه مرد ای ماندنی­ترین یادت همیشه سبز نامت همیشه در دل شیداییان بلند ای آیه­های نور در جاری کلام تو پیدا اینک خدای را لختی درنگ کن با ما بگو در ما بخوان وقتی که نیستی ما در کدام شعله بسوزیم ما در کدام شعله به آتش کشیم دل در شعله­های یاد تو؟ یا در نگاه خستۀ دیروزت؟ ما در کدام شعله بسوزیم؟ ای داغ صد حدیث به دل برده در سکوت با ما بگو شرح بلند آن غم پنهان خویش را بر تو چه رفت

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 171صفحه 3