مجله نوجوان 171 صفحه 14

آن سفر کرده... افشین علاء خواب خوش ببینی ای پدر من به دیدن تو آمدم پس چرا نمی­شوی بلند؟ دستهای مهربان تو پس چرا تکان نمی­خورند؟ این جنازۀ تو نیست، نیست من کفن سرم نمی­شود واقعاً اگر تو رفته­ای من که باورم نمی­شود لااقل بگو،بگو، بگو یک کلام تازه زیر لب آه ، شب شده، بلند شو دیر می­شود نماز شب

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 171صفحه 14