مجله نوجوان 171 صفحه 33

سر گذاشتیم. خاطرات زیادی دارم. از این باشگاه به فوتبال ملی رسیدم. جام جهانی و المپیک رفتم . هرچه دارم از پرسپولیس است. سقف آرزوهای شما کجاست؟ سلامتی برای همۀ مردم و عاقبت به خیری برای خودم را از خداوند می­خواهم. فکر می­کنید تیم ملی می­تواند چهارمین جام جهانی را ببیند؟ فوتبال ما قابلیتهای زیادی دارد. اگر برنامه ریزی درست باشد،حرف اول را در آسیا می­زنیم. به نظرم علی دایی هم به دلیل نظمی که همیشه در کارهایش داشته می­تواند برای تیم ملی مثمر ثمر باشد. فقط باید از حاشیه­ها دوری کند چون در غیر این صورت تمام تمرکز و حواسش متوجه فرعیات می­شود. نصیحتشان هم می­کنید؟ صد در صد. می­گویم نماز سر وقت بخوانید،روزه بگیرید، خوب درس بخوانید و احترام پدر و مادرتان را حفظ کنید. چه تعریفی از قهرمانی دارید؟ قهرمانیهای زیادی در طول دوران زندگی ورزشی­ام دیده­ام. از هر نوعی که فکر کنید، با پرسپولیس و تیم ملی. ولی هیچ کدام باقی نماندند. آنچه که باقی می­ماند، نام نیکو و خاطرۀخوب است. به نظرم این قهرمانیها زیاد ارزشی ندارد که به خاطرشان جنگ و جدل به راه بیفتد. چه قدر در روز مطالعه می­کنید؟ روزنامه­های ورزشی را می­خوانم اما مطالعۀ دیگری ندارم. وقت نمی­کنم. آنقدر گرفتار فوتبال شده­ام که حتی با این سن وسال هم باید دنبال توپ بدوم. اینکه بد نیست. من هم نگفتم بد است. فقط وقت گیر است. به پرسپولیس بر می­گردید؟ مگر من از پرسپولیس جدا شدم؟ من و پرسپولیس هیچ وقت از هم جدا نمی­شویم. مطمئن باشید. من سالیان سال با این تیم بودم،چه مربی ، چه بازیکن. قهرمانیهای بسیاری پشت شهرت، علی پروین را اذیت نمی­کند؟ گاهی اوقات خیلی. آرزو می­کنم که «پشت ورو» شوم. چون مردم بعضی وقتها خواسته­هایی دارند که نمی­توانم برایشان انجام دهم و همین موضوع، مرا شرمنده و ناراحت می­کند. ولی همه می­دانند اگر زمانی کاری از دستم ساخته باشد، دریغ نمی­کنم. در حال حاضر اکثر هواداران شما را گروه سنی نوجوانان و جوانان تشکیل می­دهد. آنها چه خواسته­هایی دارند؟ بیشترین خواستۀاین گروه سنی گرفتن عکس و امضاست. خب من هم دوستشان دارم و به درخواستشان پاسخ مثبت می­دهم.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 171صفحه 33