مجله نوجوان 206 صفحه 10

مهدی طهوری به مناسبت میلاد امام موسی کاظم علیه‏السلام سرآمد نیکان 1 زاده هفتم صفر، ابوالحسن موسی بن جعفر، امام هفتم است و معصوم نهم. مادرش بانوی پسندیدهای به نام حمیده است و پدرش امام برگزیده، جعفر بن محمد صادق. لقبش کاظم است و سرآمد تمامی نیکان است در مکارم. حضرتش در محبت و سخاوت یگانه بود و بدان و بداندیشان را با احسان بی‏کرانش تربیت می‏فرمود. هنوز کودک بود که فقها از او مسأله می‏پرسیدند و طعم علم امامت را می‏چشیدند. پس از رحلت پدر، در بیست سالگی به امامت رسید و 35 سال ولایت زمین و زمان را به دوش کشید. بابالحوائجش گفتهاند که در ِاجابت حاجتهاست. 2 همانند مولای متقیان، موسی بن جعفر نیز شبها، ناشناس در کوچه‏های مدینه می‏گشت و به هر مستمندی کیسهای می‏داد. در هر کیسه دویست، سیصد یا چهارصد دینار بود و اگر به کسی یک کیسه می‏رسید از آن پس بی‏نیاز می‏شد. از این رو کیسه‏های موسی بن جعفر در مدینه معروف بود. خوشا به حال نداری که از تو دیناری بستاند و خود را از فقر برهاند، یا باب‏الحوائج. 3 پیشوای هفتم، 4 ساله بود که بساط امویان برچیده شد و سفاح به عنوان اولین خلیفه عباسی، حکومت را به دست گرفت. 4 چهار سال بعد سفاح در گذشت و برادرش منصور دوانیقی به جای او نشست. منصور حضرت امام صادق علیه‏السلام را به شهادت رساند. در این زمان امام کاظم علیه‏السلام 20 ساله بود. 5 22 سال بعد منصور هلاک شد و حکومت‏ به پسرش مهدی رسید. شهرت امام در زمان مهدی بالا گرفت و مهدی بر خلافتش بیمناک شد. دستور داد تا امام را از مدینه به بغداد آوردند و محبوس کردند.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 206صفحه 10