مجله نوجوان 216 صفحه 14

کامپیوتر Xp ویروس خوب مهندس سروش مسعودی تا اسم ویروس به گوش می رسد، همه به ترس می افتند. چه این ویروس، کامپیوتری باشد و چه انسانی! ولی پس از مدتها تحقیق و بررسی و در ادامه، یافتن راههای کم خرج و کم ضرر برای به دست آوردن انرژی، دانشمندان توانستند از یک نوع ویروس برای ساخت باتری استفاده کنند. این امر توسط دانشمندان دانشگاه MIT صورت گرفت و نام این پروژه را باتری ویروسی قرار دادند. در این باتری از نوعی ویروس باکتری خوار استفاده شد که امید است در آینده بتوان آنها را جایگزین باتری خودروها و لوازم الکترونیک کرد. وجود چهار عنصر، عملکرد باتری را ممکن می سازد؛ آند ، کاتد ، محلولهای رسانای الکترونیک که بین دو قطب جریان دارد و عایقی که آند و کاتد را از هم جدا می کند. یک باتری در اصل وقتی جریان الکترونها از قطب منفی به قطب مثبت از طریق محلول الکترولیت ایجاد می شود، انرژی شیمیایی را به انرژی الکتروشیمیایی تبدیل می کند. دانشمندان یک باتری لیتومی (Lithium-ion)مشابه باترهای عادی موجود در بازار را تولید کردند با این تفاوت که از ویروسهایی که به طور ژنتیکی تغییر یافته اند، برای ایجاد آند که حاوی بار منفی است و کاتد با بار مثبت استفاده کردند. ویروس مورد استفاده، ویروسی از نوع ویروسهای باکتری خوار (باکتریوفاژ- bacteriophage) محسوب می شود که باکتریها را آلوده می سازد اما آسیبی به انسان وارد نمی کند. دانشمندان موفق شدند ، ژنهای یک ویروس را به گونه ای تغییر دهند که اجزای این ویروس در هنگام رشد در یک محور قرار گیرند و آندی سیم مانند در ابعاد نانو را تشکیل دهند که قطر آن یک دهم قطر موی انسان باشد. سپس میکروب ها را در میحطی آغشته به موادی کمیاب همچون اکسید کبالت و طلا کشت دادند و از آنجا که این ذرات بار منفی دارند، توانستند آنها را به ورقه ای متراکم و پوشیده از ویروس تبدیل کنند که به عنوان آند عمل می کند. باتریهای حاصل که به محیط زیست نیز آسیب نمی رسانند، از ظرفیت انرژی و عملکردی معادل باتریهای شارژ در اتومبیلهای برقی- بنزینی برخوردار هستند. در حال حاضر باتری نمونه در ابعاد یک سکه ساخته شده است اما دانشمندان معتقدند ساختار فعلی به اندازه ای انعطاف پذیر است که می توان باتریهایی به شکل دستگاهی که قرار است از آن استفاده کند، تولید کرد و از این رو تکنولوژی جدید برای دستگاه های کوچک مانند تلفنهای همراه بسیار مناسب است. دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 4 پیاپی 216 / 19 اردیبهشت 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 216صفحه 14