مجله نوجوان 216 صفحه 19

وقتی همه با هم گیاهخوار می شویم ! مجید صالحی برای داشتن یک رژیم گیاهی مناسب بعد از کلی تحقیق می فهمیم که هر گیاهی مناسب خوردن نیست ! یک آشپز خوب گیاهی معمولاً گوشت نمی خورد ! چون معتقده که حیوانات هم دل دارند هم زن و بچه ! برای گیاهخوار شدن باید مثل هر کار دیگه ای قبلش درست و حسابی تحقیق کنین و همینجوری و الکی الکی نیست . اگه واقعاً نمی تونین رژیم گوشتخواری رو کنار بگذارین لزومی ندارده ادای گیاهخوارها رو در بیارین . مطمئنم که راههای زیادی وجود داره که دوستانمان را به گیاهخواری ترغیب کنیم . و همچنین راههای زیادی وجود داره که می شه گوشتخوارها رو توی این راه راضی نگه داشت . دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 4 پیاپی 216 / 19 اردیبهشت 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 216صفحه 19