مجله نوجوان 216 صفحه 31

بیشتری داشتیم من دربارة اشخاص صحبت نمی کنم. من از فوتبال حرفه ای صحبت می کنم که باید براساس برنامه باشد نه براساس نتیجه. — به نظر شما پرسپولیس چقدر شانس قهرمانی در جام قهرمانان آسیا دارد ؟ تمام مجموعة تیم هدفشان این است که ناکامی فصل را جبران کنند. خوشبختانه تا این جا که موفق بودیم و امیدوارم که تا آخر به همین شکل ادامه یابد. — اما در مراحل بعدی، حریفان به این آسانی نیستند! بله، نه تنها آسان نیستند بلکه بسیار هم حرفه ای و قدرند اما مطمئن باشید که ما هم کوتاهی نمی کنیم. — از این که به تیم ملی دعوت نمی شوید ناراحتید؟ تیم ملی نهایت آرزوی یک بازیکن است و باعث ایجاد انگیزه می شود ولی وقتی دعوت نمی شوم، نمی توانم کاری بکنم. اهل شکایت و حاشیه سازی هم نیستم چون اعتقادی به این موضوع ندارم و به نظرم مربی تیم ملی صلاح فوتبال را می خواهد و حتماً بهترینها را دعوت می کند، من باید باز هم تلاش کنم. — این مسأله باعث ازبین رفتن انگیز شما نمی شود؟ چه کاری می توانم بکنم؟ — شاید به دلیل نتایج پرسپولیس است! بی تأثیر نیست. وقتی تیم به راحتی می بازد، نشان دهندة عملکرد نامناسب بازیکنان تیم است. —مربیان پرسپولیس عملکرد مناسبی دارند؟ به نظرم ما از همان بازیهای ابتدای فصل دچار مشکل شدیم و الان هیچ مربی نمی تواند برای ما کاری انجام دهد و فقط باید تمام حواسمان روی بازیهای آسیایی باشد. — یادتان می آید دفعة قبل کی با شما مصاحبه کردیم؟ فکر می کنم نوروز سال 86 بود ولی من از همان زمان مجلة شما را برای خردسالان و کودکان و نوجوانان فامیل می خرم و با خودم به شمال می برم. — خودتان هم مطالب آن را می خوانید؟ بله، چرا که نه؟ دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 4 پیاپی 216 / 19 اردیبهشت 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 216صفحه 31