مجله نوجوان 222

هفته نامه نوجوانان ایران دوست نوجوان سال پنجم / شماره 10 پیاپی 222 / 30 خرداد 1388 / قیمت 400 تومان در این شماره می خوانید . : ® سگ گله و چوپان ® دل نوشته های یک گوسفند ® از راه های فرهنگی با شخصیت شوید! تعطیلات تابستانی در گفتگو با: سیاوش اکبرپور، حسین راضا زاده، مجید جلالی، پیروز قربانی، کریم باقری، علی کریمی، و صمد نیکخواه بهرامی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 222صفحه 1