مجله نوجوان 43 صفحه 6

اختراعات رویایی ! طنز اجرا : مجید صالحی نویسنده : مسعود اختری پنکه ای که بیرون کادر قرار داره ( جا نداشتیم اونو بکشیم ) می تونه میکروبها را فراری بده و شما رو از رفتن به حموم بی نیاز کنه ! خر دفتر یه اختراع ساده ولی مفیده ! مواد لازم : سوزن یک عدد نخ به میزان لازم دفتر به میزان خیلی زیاد هوش با این اختراع کلا بی خیالش شین ؟! درسته این کفشا پرنده هستند ولی به ارتفاع سقف دقت لازم رو داشته باشین !! برای خودتون خوبه !!! آقا شما خیلی با استعدادین !! گفتن که موز برای تقویت موی سر خوبه ولی نه اینطوری !!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 43صفحه 6