مجله نوجوان 43 صفحه 29

اگر میخواهی موسیقی یاد بگیرید ... در شماره گذشته تا حدودی شما را با واقعیت اوضاع موسیقی در جامعه آشنا کردیم ف اما این بار درصدد رفع مشکل برآمده و سعی می کنیم با کمک هم ابتدا سطح بینش خود را بالا برده و سپس راه را برای رسیدن به هدف هموار کنیم . و اما اصل مطلب : اول آنکه تو دوست مهربان من باید از خودت سوال کنی که چرا تصمیم گرفته ای موسیقی یاد بگیری و باور کنی که این سوال ، بسیار سوال مهم و با ارزشی است و جواب صحیح و منطقی به این سوال یعنی انتخاب راهی مناسب برای وارد شدن به این دریای عظیم و بیکران . دلم میخواد باور کنم که بعضیها به خاطر چشم و هم چشمی به سراغ یادگیری موسیقی می روند ، بعضیها هم که فقط برای سه ماه تابستان برنامه ریزی می کنند و عده ای دیگر نیز رویای شهرت ، هوش از سرشان برده است و ... ولی من مطمئن هستم ، تو دوست عزیز ، که اهل مطالعه و تفکر هستی ذهنیت خود را هرگز اینگونه آلوده نکرده ای و آماده ای که بیشتر بدانی تا بهتر تصمیم بگیری ! پس خوب گوش کن : برای وارد شدن به این سرزمین عجیب و شگفت انگیز ، ابتدا باید بدانی که راهی بس طولانی پیش رو داری . راهی که اصلی ترین عناصر آن را صبوری ، تلاش و همت فراوان تشکیل می دهند. مطمئن باش که هیچ تخصصی در دنیا به راحتی و سادگی به دست نمی آید ، چه برسد به حرفه موسیقی که تماماً با روح و احساس انسانها درگیر است . پس آماده باش که ماهها و سالها صبر و غیرت و اراده لازم است تا تو از عملکرد حرفه ای خود خشنود شوی و باز هم هزار باره تاکید می کنم که اگر تصمیم گرفته ای به یادگیری علم موسیقی بپردازی ، حوصله کن و نه تنها به خودت ، بلکه به خانواده و اطرافیانت نیز این آگاهی و اطمینان را بده که در مسیر پاک و پر صداقت قدم گذاشته ای و برای فتح قله های افتخار و دریافت نشان لیاقت می بایست که بسیار پر تلاش ظاهر شوی و روزهای بسیاری را با صبر و حوصله طی کنی . دیگر فکر می کنم که خوب متوجه شده ای که باید در قدم اول چه کار کنی ! پس خوب فکر کن ، یک هفته فرصت داری به همه حرفهایم خوب فکر کنی و اگر تصمیم گرفتی با ما همسفر شوی بدان که تازه اولین قدم را برداشته ای ، البته محکم و استوار ! ولی دلم میخواهد همین حالا کمی از قدم بعدی را برایت توضیح دهم : قدم بعدی برنامه ریزی صحیح آموزشی و عدم تداخل آموزش موسیقی با سایر برنامه های مهم زندگی است . واین یعنی آنکه در کنار درس و تحصیل در مدرسه و دیگر فعالیتهای زندگی ات باید چنان استادانه برنامه ریزی کنی که موسیقی نیز دارای الویتی خاص باد و مهم تر از همه آنکه هیچ یک از برنامه های زندگی ات به یکدیگر اسیبی نرسانده و به خاطر رسیدگی به هریک در دیگری اختلالی ایجاد نشود که ادامه این مبحث را در شماره های آینده پی خواهیم گرفت . تا بعد خدانگهدار

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 43صفحه 29