مجله نوجوان 45 صفحه 9

سوسمارها و زنبورها آزمایشهای بسیاری انجام داد و پی برد که پرورش ویژه، می تواند ویژگیهای جانوران را تغییر دهد. او عقیده داشت که اینگونه تغییرها به وسیله "طبیعت" صورت می گیرد. داروین در سال 1859 تمامی مطالعات و تحقیقات خود را در کتابی به نام "بنیاد انواع به وسیله انتخاب طبیعی" گرد آورد. او در این کتاب ادعا کرده بود که گیاهان و اشکال گوناگون زندگی، بازمانده شکلهای گوناگون زندگی هستند که روزگاری وجود داشته اند و امروز دیگر نیستند. داروین نظریه های دیگری نیز ارائه داده بود که در نوع خود جالبند؛ او می خواست ثابت کند که جانداران به میزانی زاد و ولد می کنند که مواظبت از آنها از توانایی طبیعت بیرون است. مثلا اگر تمام فرزندان دو فیل زنده می ماندند و تولید مثل می کردند فقط در مدت 750 سال، 19 میلیون فیل به وجود می آمد. یا یک باکتری تنها در یک روز، می تواند یک میلیون باکتری تولید کند و این یک میلیون می توانند روز بعد، بیش از چندین میلیون باکتری پدید آورند که اگر تمام آنها زنده می ماندند، به زودی زیر انبوه باکتریها خفه می شدیم. علاوه بر این، داروین متوجه شد برای زنده ماندن هر جانداری که زاده می شود غذا یا آب کافی وجود ندارد. طبیعت از راه گزینش بهترین نمونه ها و از میان بردن جانداران دیگر، بوسیله بیماری، گرسنگی، تشنگی، طوفانها، حادثه ها و دشمنان طبیعی تعداد زندگان را محدود می کند و تنها جانداران نیروندتر و جانداران سازگارترند که زنده می مانند. داروین می گفت جاندارانی که زنده می مانند بازماندگان بهتری هستند زیرا از صفات بهتری برخوردارند. شاید بینایی بهتر، دندانهایی تیزتر یا سقاهای نیرومندتری دارند و این ویژگیها به فرزندان می رسد و به این ترتیب، دگرگونی آرام و تدریجی گونه جانداران آغاز می شود. یا اینکه درباره تکامل، هنوز پرسشهای بسیاری هست که بی پاسخ مانده، نمی توان انکار کرد که داروین با بیرون آوردن زیست شناسی از قلمرو خرافات و قرار دادن آن بر پایه استوار علمی، خدمت بزرگی به جهان دانش کرد. فرم اشتراک مجله دوست نوجوانان برای جهان و حومه! بهای اشتراک تا پایان سال 1384- هر ماه 4 شماره - هر شماره 2750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5253 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی تهران، خیابان انقلاب، چهار راه حافظ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره هفتگی دوست خاور میانه (کشورهای همجوار ) 10000 ریال اروپا، آفریقا، ژاپن 11000 ریال امریکا، کانادا، استرایا 12500 ریال بستگاه هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال کنند. مشترکین محترم استان اصفهان می توانند مبلغ اشتراک خود را به شماره حساب 0101187501004 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی در ایران واریز کنند. آدرس: اصفهان - خیابان شیخ بهایی - مقابل بیمارستان مهرگان - نمایندگی چاپ و نشر عروج - تلفن 03112364577 واحد اشتراک مجله دوست نوجوانان نام نام خانوادگی تاریخ تولد تحصیلات نشانی کد پستی تلفن شروع اشتراک از شماره تا شماره امضاء هر ماه به قید قرعه به یکی از مشترکین نیم سکه بهار آزادی اهدا می شود.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 45صفحه 9