دوره نوجوانی

دوره نوجوانی

‏من در نیمه دوم سال 1334 در یک خانواده مذهبی در روستای نهوج از ‏‎ ‎‏توابع شهرستان اردستان در استان اصفهان و منطقه برزاوند به دنیا آمده‌ام. ‏‎ ‎‏پدرم مرحوم حاج علی‌اکبر کشاورز بود و اهل شهر کوهپایه در پنجاه ‏‎ ‎‏کیلومتری شهر اصفهان. مادرم از اهالی نهوج است و از طایفه مردانی‌ها. ‏‎ ‎‏دارای چهار فرزند پسر و سه فرزند دختر شد. چند فرزند او هم در ‏‎ ‎‏طفولیت به رحمت خدا رفتند.‏

کتابتشنه و دریاصفحه 1