دوره جوانی

بازگشت به اصفهان

‏خیلی دلم می‌خواست به اصفهان باز گردم و به شغل سابقم - گچ‌بری - ‏‎ ‎‏ادامه دهم، به همین دلیل تصمیم جدی گرفتم به اتفاق پسر عمویم به ‏‎ ‎‏اصفهان برگردم و در اصفهان به کار سابق مشغول شوم.‏

‏قبل از این ایام، انتشار خبر شهادت سید مصطفی خمینی فرزند امام ‏‎ ‎‏در سطح جامعه شور و حال دیگری در مردم برای انقلاب ایجاد ‏‎ ‎‏کرده بود.‏

‏در اوایل بهمن ماه با جمعی از دوستان از تهران به قصد نهوج حرکت ‏‎ ‎‏کردیم. در کاشان مردم در خیابان‌ها بر علیه رژیم شاه تظاهرات می‌کردند. ‏‎ ‎‏مسیر راه ما به طرف اصفهان، به دلیل راه‌پیمایی مردم مسلمان و جوانان ‏‎ ‎‏پرشور و انقلابی کاملا بسته شده بود. قادر به ادامه مسیر نبودیم. به ‏‎ ‎‏دوستان گفتم: بیایید در راهپیمایی مردم شرکت کنیم و شعار بدهیم تا ‏‎ ‎‏جاده باز شود.‏

کتابتشنه و دریاصفحه 7