شخصیت یادگار گرامی حضرت امام

شخصیت یادگار گرامی حضرت امام

‏در دوران مسئولیتم در جماران با فرزند دلبند حضرت امام مرحوم حاج ‏‎ ‎‏سید احمدآقای خمینی ـ رحمةالله علیه ـ رابطه کاری مستقیمی داشتم.‏

‏مرحوم حاج احمدآقا دارای ویژگی‌های خاصی بود. بسیار خوش ‏‎ ‎‏برخورد و مهربان بود. در اوج سختی کارها دیدن چهره ایشان مرا آرام ‏‎ ‎‏می‌کرد. همیشه از ما دلجویی می‌کردند و به ما خسته نباشید می‌گفتند و ‏‎ ‎‏اطمینان و اعتماد بسیار زیادی به برادران پاسدار بیت امام داشته و آنان را ‏‎ ‎‏از صمیم قلب دوست داشتند و به مردم بسیار احترام می‌گذاشتند. ‏‎ ‎‏مسئولین کشور مشکلات حوزه کاری و مسئولیت خود را با این بزرگوار ‏‎ ‎‏در میان می‌نهادند. ایشان پل ارتباطی بین مردم و مسئولین با امام بود.‏

‏ به فامیل و خویشاوندان بسیار عنایت داشت. با خواهران و ‏‎ ‎‏خواهرزادگان، دامادها، برادرزاده، عمو وعموزادگان بسیار با محبت رفتار ‏‎ ‎‏می‌کردند و آنها هم به ایشان ارادت خاصی داشتند.‏


کتابتشنه و دریاصفحه 89
‏بسیار دلسوز عمویشان مرحوم آیت‌الله سید مرتضی پسندیده ‏‎ ‎‏ـ‌ برادربزرگ امام ـ بود. در زمان بیماری و بستری شدن ایشان در تهران ‏‎ ‎‏وی را به منزل خود آورده و شخصاً از او پرستاری می‌کردند. او در این ‏‎ ‎‏مدت بسیار به عمویش رسیدگی می‌کرد.‏

‏رابطه مرحوم حاج سید احمدآقا با امام چیزی فراتر از رابطه پدر و ‏‎ ‎‏فرزندی بود. او حقیقتاً عاشق و دلداده امام بود و مثل یک پروانه به دور ‏‎ ‎‏او می‌گردید و آرامش خود را فدای آسایش پدر می‌نمود.‏

کتابتشنه و دریاصفحه 90