ملاقات های امام

ملاقات شخصیت های خارجی با امام

‏هرگاه شخصیت‌های داخلی و خارجی با امام ملاقات داشتند، بعضی از ‏‎ ‎‏آنها را نمی‌توانستیم از نظر عرف سیاسی و بین‌المللی بازرسی کنیم. سفرا ‏‎ ‎‏را به طور غیرمستقیم کنترل نسبی می‌کردیم. آنها ابتدا در ساختمان ‏‎ ‎‏وزارت امور خارجه واقع در خیابان کامرانیه جمع می‌شدند و ما یکجا ‏‎ ‎‏آنها را با اتوبوس به جماران می‌آوردیم. به جز شخصیت‌های سیاسی و ‏‎ ‎‏دیپلمات‌های خارجی مقیم تهران، رهبران فرقه‌های مذهبی و جهانی و ‏‎ ‎

کتابتشنه و دریاصفحه 129
‏شخصیت‌های دیگری هم مستقلاً به دیدار امام می‌آمدند.‏

کتابتشنه و دریاصفحه 130