صبر و استقامت در دفاع

صبر و استقامت در دفاع 

‎ ‎

‏ ‏

استقامت،

عامل پیروزی 

‏این تحول روحی که برای شما ملت حاصل شده است حفظ کنید.‏

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 204

‏استقامت کنید، نگه دارید این تحول انسانی که بالاتر از تحولهای فعال‏‎ ‎‏خارجی است. این تحولی که شما را برای رسیدن به آمال مشتاق کرد که‏‎ ‎‏خون بدهید، این تحول انسانی که شما برای برادرانتان حاضرید جان‏‎ ‎‏بدهید و حاضرید مال بدهید و حاضرید وقت صرف کنید، این تحول مهم‏‎ ‎‏بود؛ این تحول بالاتر از اصل مبارزه بود. تحول نفسانی؛ تحول روحی؛‏‎ ‎‏تحول انسانی؛ این تحول را حفظ کنید؛ مستقیم باشید، استقامت کنید.‏‎ ‎‏دشمن در توطئه است. دشمن در حال توطئه و نقشه است. اگر استقامت‏‎ ‎‏نکنید، اگر این تحول را حفظ نکنید، شاید خدای نخواسته دشمن پیروز‏‎ ‎‏شود. این تحول روحی، این تحول انسانی، این تحولی که اساس پیروزی‏‎ ‎‏شما بود، این تحول را حفظ کنید تا پیروز شوید.‏

‏     خداوند ان شاءالله به شما سلامت و سعادت عنایت کند، و استقامت‏‎ ‎‏که بالاترین نعمت است. قیام برای خدا، و استقامت در آن قیام. تا اینجا قیام‏‎ ‎‏کردید و پیروز شدید؛ اگر استقامت کنید پیروز خواهید شد. اگر استقامت‏‎ ‎‏کنید این عددی که در صدد توطئه هستند ریشه کن خواهند شد.‏‏(387)‏

4 / 3 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مقاومت در فداکاری 

‏ملت ایران باید توجه داشته باشند که برای اسلام دارند خدمت می کنند.‏‎ ‎‏فرق مابین ما و آنها این است که ما انگیزه مان اسلام است. اشخاصی که در‏‎ ‎‏اسلام خدمت کردند و جنگ کردند و فداکاری کردند، از صدر اسلام تا‏‎ ‎‏حالا تاریخشان محفوظ است. پیغمبر اکرم از همۀ این گرفتاریهایی که ما‏‎ ‎‏داشتیم بیشتر گرفتاری داشت. چندین ماه یا چند سال در حبس بود‏‎ ‎‏ایشان. در شعب ابوطالب محصور بود و مع ذلک، مقاومت کرد و باید‏‎ ‎‏مقاومت کند.(388)‏

8 / 7 / 59 


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 205

استقامت

در جنگ و دفاع

‏ملتی که بخواهد شرافت خودش را حفظ کند، اسلام را که مبدأ همه‏‎ ‎‏شرافتهاست بخواهد حفظ کند، این ملت باید علاوه بر جهاد، استقامت‏‎ ‎‏در جهاد داشته باشد. استقامت معنایش این است که اگر گرفتاریهایی‏‎ ‎‏پیدا شد در جهاد، اگر در جنگهایی که پیش می آید برای یک ملتی که‏‎ ‎‏می خواهد شرافتنمند باشد، می خواهد اسلام را و نهضت اسلامی را به‏‎ ‎‏ثمر برساند، از مشکلات هراس نداشته باشد. در مشکلات سستی نکند.‏‎ ‎‏این امر خداست. خدای تبارک و تعالی، که دفاع را بر همۀ ملت و بر همۀ‏‎ ‎‏مسلمین واجب کرده است، و ما هم الآن در آن امر واقع شده ایم که دفاع‏‎ ‎‏می کنیم از شرافت خودمان، دفاع می کنیم از اسلام عزیز. همان که امر‏‎ ‎‏فرموده است که دفاع کنید، به همۀ ملتها امر فرموده است که پایدار‏‎ ‎‏باشید، استقامت کنید. رسول اکرم در عین حالی که بالاترین موجود بود‏‎ ‎‏در استقامت، و حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ در روایتی وارد شده است‏‎ ‎‏که ما در جنگها هر وقت که فشار برایمان می آمد به رسول خدا پناه‏‎ ‎‏می بردیم، در عین حال خدای تبارک و تعالی می فرماید که: ‏فَاسْتَقِمْ کَمٰا‎ ‎اُمِرْتَ،‎[1]‎‏ امر می کند که پایدار باش! نلغز