همراهی در بازسازی بعد از جنگ

‎ ‎

‏ ‏

همراهی در بازسازی بعد از جنگ 

‎ ‎

‎ ‎

‏ ‏

تحمل زحمت برای استقلال کشور

‏در هر صورت، گوشها و چشمها باید باز باشد. خیال نکنید که خارجیها با‏‎ ‎‏وساطت انگلهای داخلیشان از ما دست بردارندبه این زودی.‏

‏     ما سالهای طولانی مبتلا هستیم. و خودتان را مهیا کنید برای‏‎ ‎‏ساختن کشورتان. و ارزش دارد که ما یک ده سال ـ پانزده سال زحمت‏‎ ‎‏بکشیم و رنج ببریم، و کشورمان مستقل بشود و از دست و چنگال این‏‎ ‎‏گرگهای آدمخوار بیرون کشیده بشود.(224)‏

27 / 11 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

هماهنگی مردم

با شورای بازسازی مناطق جنگی 

‏در پی پیروزی عظیم رزمندگان پرتوان اسلام و آزادی خرمشهر، شهر‏‎ ‎‏لاله های خونین، مردم عزیز و مهربان و ایثارگر کشورمان و علمای اعلام و‏‎ ‎‏ائمۀ محترم جمعه و جماعت در شهرستانهای مختلف باتلگرافهای‏‎ ‎‏بسیار آمادگی خود را جهت بازسازی مناطق ویران شده اعلام و مراتب‏‎ ‎‏ایثار و فداکاری خویش رادر این امر مهم و انسانی ابلاغ کردند. و براستی‏‎ ‎‏این حضور دائمی و خستگی ناپذیر در صحنه، و آمادگی و فداکاریهای‏‎ ‎‏خالصانۀ مردم دلیر ما برای هر مسلمانی غرورانگیز و برای جهانیان‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 121

‏اعجاب آمیز است و می توان گفت این هم یکی از الطاف الهی و برکات‏‎ ‎‏جنگ است که اینچنین مردم را به هم نزدیک و مهربان نموده و در غم و‏‎ ‎‏شادی یکدیگر شریک ساخته است.‏

‏     من در برابر این همه ایثار و از خودگذشتگی و خلوص، از تشکر و‏‎ ‎‏قدردانی عاجز و ناتوانم، و خدای بزرگ است که با رحمت واسعۀ خود‏‎ ‎‏می تواند پاداش شما را داده و قدردانی کند، شَکَّرالله ُ مٰساعیکم الجمیلة‏‎[1]‎‏.‏

‏    ‏‏مطلبی که لازم به تذکر است اینکه به خاطر تسریع در کار، ان شاءالله ‏‎ ‎‏تعالی حضرات و اقشار محترمی که آمادگی خود را برای بازسازی اعلام‏‎ ‎‏داشته اند متوجه باشند که هماهنگی خود را با «شورای‌عالی بازسازی‏‎ ‎‏مناطق جنگی»که تحت نظر دولت جمهوری اسلامی فعالیت می کنند‏‎ ‎‏حفظ نموده و کمکهای خود را چه از نظر مالی و چه از نظر مصالح و‏‎ ‎‏نیروهای انسانی با راهنماییهای شورای مزبور به انجام رسانند، تا به‏‎ ‎‏خواست خدای تعالی هر چه بهتر و سریعتر به هدف مقدس خود رسیده‏‎ ‎‏و از هدر رفتن نیروها و ناهماهنگیها جلوگیری نمایند.(225)‏

12 / 3 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بازسازی با پشتیبانی مردم 

‏من امیدوارم که این جنگ تمام بشود و دولت هم که مهیاست برای‏‎ ‎‏خدمت و خدمتگزار است، خدمت کند. البته می دانید که کار مشکل‏‎ ‎‏است، لکن با پشتیبانی و موافقت مردم، کارها آسان می شود، کما اینکه تا‏‎ ‎‏حال هم چنین بوده و مردم پیشقدم شده اند و خرابیهای جنگ را که‏‎ ‎‏دولت به تنهایی نمی توانست حل کند، حل می کنند.(226)‏

25 / 5 / 61 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 122

همراهی ملت 

در بازسازی کشور

با نظارت دولت 

‏مسأله دیگر؛ این مسأله بازسازی است که بسیار مهم است، در بازسازی‏‎ ‎‏اگر بخواهد ملت سر خود کار بکند، فساد ایجاد می شود. اگر بخواهد دولت‏‎ ‎‏مستقل اجرا کند، قدرت ندارد. باید مردم همراهی کنند و هر چه قدرت‏‎ ‎‏دارند برای این امر مهم به میدان بیاورند، لکن با نظارت دولت. و راجع به‏‎ ‎‏اینکه کجا مقدم، کجا مؤخر، این بالاخره صحبت پیش می آید و آن‏‎ ‎‏طوری که صلاح است این است که هیأت تشخیص مصلحت باشد مرکب‏‎ ‎‏از سران کشور و نخست وزیر و تشخیص بدهند، تشخیص مصلحت‏‎ ‎‏بدهند که کجا باید اول باشد، کجا باید بعد باشد، وضعش باید چه جور‏‎ ‎‏باشد. مردم خودشان داخل باشند، لکن مستقل نباشند. و دولت باید به‏‎ ‎‏مردم مجال بدهد به اینکه در کارها داخل بشوند. و مردم هم باید به‏‎ ‎‏دولت مجال بدهند که با تأنّی و نقشه کشی این کار مهم را انجام بدهند؛‏‎ ‎‏ممکن است دستهایی در کار باشند که بخواهند در همین مقوله هم‏‎ ‎‏راجع به بازسازی هم شلوغ کنند و فساد ایجاد کنند، این را باید خیلی‏‎ ‎‏متوجه باشند و این همان هیأت تشخیص مصلحت که مرکب از سران‏‎ ‎‏کشور است، آنها باید نظارت کنند در امور، لکن مردم را هم شرکت‏‎ ‎‏بدهند.(227)‏

8 / 6 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

انتقال تجارب دفاعی به آحاد ملت 

‏در شرایط بازسازی نیروهای مسلح، باید بزرگترین توجه ما به بازسازی‏‎ ‎‏نیروها و استعدادها و انتقال تجارب نظامی و دفاعی به کلیۀ آحاد ملت و‏‎ ‎‏مدافعان انقلاب باشد، چرا که در هنگامۀ نبرد مجال پرداختن به همۀ‏‎ ‎‏جهات قوّتها و ضعفها و طرحها و برنامه ها، و در حقیقت ترسیم استراتژی‏‎ ‎‏دفاع همه جانبه، نبوده است. ولی در شرایط عادی باید با سعۀ صدر و به‏‎ ‎‏دور از حب و بغضها به این مسائل پرداخت؛ و از همۀ اندوخته ها و‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 123

‏تجربه ها و استعدادها و طرحها استفاده نمود؛ و در جذب هرچه بیشتر‏‎ ‎‏نیروهای مؤمن به انقلاب همت گماشت، و تجارب را به دیگران منتقل‏‎ ‎‏ساخت؛ و در تجهیز کلیۀ آحاد و افراد این کشور، بر اساس اصول و فرمول‏‎ ‎‏خاصِ دفاعِ همه جانبه، و تا رسیدن به تشکل واقعی و حقیقی بسیج و‏‎ ‎‏ارتش بیست میلیونی، کوشش نمود. و در کنار این مسئولیت بزرگ و‏‎ ‎‏پیروی از خطوط کلی سیاست نظامی کشور، باید همان محافل انس و‏‎ ‎‏نورانیت و برادری و وحدتی که در میدانهای نبرد و در جبهه بوده است و‏‎ ‎‏همان ارتباط معنوی که میان شما و روحانیون عزیز برقرار بوده به مجامع‏‎ ‎‏داخلی و به همۀ محیطهای سیاسی و اجتماعی و نظامی کشانده شود، تا‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی ما از خطر آفتها و تفرقه ها و بی تفاوتیها محافظت گردد. و‏‎ ‎‏مبادا که این سرمایه های عظیمی که محصول سالها تجربه و تلاش در‏‎ ‎‏عُسرتها و فراز و نشیبها بوده است، در مسیر زندگی روزمره به فراموشی‏‎ ‎‏سپرده شود.(228)‏

26 / 6 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

وحدت در سازندگی کشور

‏این کشور متعلق به اسلام و همۀ ملت ایران است و همان گونه که در‏‎ ‎‏جنگ همه در کنار هم بودند، در صلح و سازندگی هم باید در کنار یکدیگر‏‎ ‎‏باشند.(229)‏

11 / 7 / 67 

*  *  *

‏ ‏

 

هوشیاری مردم در بازسازی 

‏ما هنوز در آغاز راه هستیم، و سالها وقت لازم است که با همت و تلاش همۀ‏‎ ‎‏دست اندرکاران و مردم عزیز میهن اسلامی مان بازسازی شود و مشکلات‏‎ ‎‏برطرف گردد. چه بسا افراد مغرض و مخالف با انقلاب، که از هیچ راهی‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 124

‏نتوانسته اند به اسلام و انقلاب لطمه ای وارد نمایند، امروز در قالب شعارها و‏‎ ‎‏بالا بردن سطح توقعات در مردم بخواهند به هدفهای شوم خود نایل شوند،‏‎ ‎‏و با انگشت نهادن روی مشکلاتی که نتیجۀ تحمیل چندین سالۀ جنگ‏‎ ‎‏بوده است مردم را نسبت به مسئولین بدبین کنند و اینطور تبلیغ نمایند که‏‎ ‎‏بعد از قبول قطعنامه و نبودن جنگ چرا مشکلات حل نمی شود؟ باید به‏‎ ‎‏این افراد گفت مگر این کار به سادگی امکانپذیر است؟ مگر کشور ما از‏‎ ‎‏محاصره ها بیرون آمده است؟ مگر همۀ مراکز آسیب دیدۀ برق و سوخت و‏‎ ‎‏کارخانجات را یکروزه می توان راه اندازی نمود که ما بگوییم دیروز جنگ بود‏‎ ‎‏و عذرها موجّه، ولی امروز که جنگ نیست چرا کمبود است؟ البته این‏‎ ‎‏سخنها از باب تذکر به مؤمنین است؛ و الاّ مردم وفادار و انقلابی کشورمان‏‎ ‎‏برای به دست آوردن استقلال واقعی و رسیدن به خودکفایی خیلی بیشتر از‏‎ ‎‏اینها آمادۀ صبر و فداکاری هستند. و من مطمئنم که ملت ایران یک لحظه‏‎ ‎‏استقلال و عزت خود را با هزار سال زندگی در ناز و نعمت ولی وابسته به‏‎ ‎‏اجانب و بیگانگان معاوضه نمی کند.‏‏(230)‏

3 / 9 / 67 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

مشارکت ملت در بازسازی کشور

‏شما مهاجرین عزیز جنگ تحمیلی، لحظه لحظۀ جنگ و سختیهای آن‏‎ ‎‏را درک کرده اید. ان‌شاءالله جمهوری اسلامی در آینده ای نه چندان دور‏‎ ‎‏شهرها و روستاهای شما را بهتر از قبل در اختیار شما خواهد گذاشت،‏‎ ‎‏ولی باید خود به کمک مسئولان آمده و در نوسازی و مهیاسازی شهر و‏‎ ‎‏روستاهاتان آنان را یاری نمایید. بحمدالله فرزندان خردسال آن روز‏‎ ‎‏شما، امروز جوانانی شده اند که مانند سایر برادران و خواهران خود از‏‎ ‎‏میهن اسلامی شان دفاع خواهند کرد.(231)‏

2 / 1 / 68 

‏ ‏


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 125

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 126

  • )) خداوند تلاشهای ارزندۀ شما را پاداش دهد.