حمایت از دولت و قوای مسلح

 

 

 حمایت از دولت و قوای مسلح 

‏ ‏

‏ ‏

دستور حمایت از قوای مسلح 

‏من از شما خواستارم که به دولت کمک کنید، به ژاندارمری کمک کنید و‏‎ ‎‏فقط این نباشد که منتظر باشید دولت همۀ کارها را بکند؛ دولت‏‎ ‎‏نمی تواند همۀ کارها را انجام بدهد. شماها باید پشتیبانی کنید، هم از‏‎ ‎‏ارتش، هم از ژاندارمری و هم از قوای انتظامی و کلانتریها؛ و همه با هم‏‎ ‎‏جلو مفسده جویان را بگیرید.(191)‏

22 / 1 / 58 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کوشش ملت در پشتیبانی از قوای مسلح 

‏حفظ استقلال و امنیت و بقای جنبه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی‏‎ ‎‏هر کشور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به قوای انتظامی، ارتش،‏‎ ‎‏ژاندارمری و شهربانی آن است. و در کشور ما که در حال انقلاب به سر‏‎ ‎‏می برد. در کنار قوای انتظامی پاسداران انقلاب نیز موجود و به حفاظت‏‎ ‎‏انقلابی اشتغال دارند. و باید ملت محترم با تمام قوا کوشش در حفظ این‏‎ ‎‏قوای انتظامی وفعال نمایند و از پشتیبانی آنها دریغ ننمایند؛ که این قوا‏‎ ‎‏در خدمت اسلام و از جنود اسلامند؛ که مولا امیرالمؤمنین دربارۀ آنها‏‎ ‎‏فرموده: ‏حُصُونُ الرَّعِیَّةِ، و زَینُ الوُلاةِ، و عِزُّالدینِ، و سُبُلُ الأمنِ، و لَیسَ تَقُومُ الرَّعِیَّةُ‎ ‎اِلاّ بِهِم.‎[1]‎

‏    ‏‏و چون این قوای انتظامیه ـ که در خدمت خالق و خلق هستند ـ باید با‏‎ ‎‏روحیۀ قوی سربازی و در امن و امان به سر ببرند.(192)‏

18 / 4 / 58 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 105

ملت،

حامی قوای مسلح

‏و در این سال دولت از ملت است، ملت از دولت. در سال قبل قوای‏‎ ‎‏انتظامی از ما جدا بودند و با ملت به صورت دشمن عمل می کردند؛ و اگر‏‎ ‎‏در بین آنها کسانی بودند طرفدار ملت، نمی توانستند اظهار وجود کنند،‏‎ ‎‏و امسال قوای انتظامی، ارتش، ژاندارمری و شهربانی در آغوش ملت اند.‏‎ ‎‏ملت از آنهاست، و آنها از ملت. آنها با صداقت خدمت به ایران و خدمت به‏‎ ‎‏اسلام و خدمت به جمهوری اسلام و خدمت به ملت می کنند، ملت با‏‎ ‎‏صداقت از آنها پشتیبانی می کند. امروز مثل صدر اسلام، که لشکر اسلام‏‎ ‎‏از خود مردم بود و در آغوش مردم بود، ارتش اسلامی امروز در آغوش‏‎ ‎‏مردم است و از خود مردم است. آنها باید از ایران و از اسلام و از ملت‏‎ ‎‏پشتیبانی کنند، و ملت باید از آنها پشتیبانی کند.‏

‏     اساس استقلال مملکت بر ارتش است؛ بر نیروهای زمینی و هوایی‏‎ ‎‏است؛ لکن ارتشی که متکی به ملت باشد، ارتشی که از خود ملت‏‎ ‎‏باشد.(193)‏

19 / 4 / 58 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

آسیب نرسیدن به کشور با حمایت مردم 

‏باید الآن با‌هوشیاری، تمام ملت دنبال سر دولت و رئیس جمهور و ارتش‏‎ ‎‏و ـ عرض می کنم ـ ژاندارمری و پاسبانها و پاسدارها باشند و هست ملت. و‏‎ ‎‏یک مملکتی که ملتش دنبال سر قوای انتظامی اش و قوای مسلحش‏‎ ‎‏باشد هیچ آسیبی نمی بیند.(194)‏

3 / 5 / 59 

*  *  *

 

 

پشتیبانی ملت از قوای مسلح

‏من متواضعانه از ملت عزیز می خواهم که پشتیبانی خود را از قوای مسلح‏‎ ‎‏ادامه داده و کشور عزیز اسلامی را با حمایت بیدریغ خود از آسیب دهر‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 106

‏نگاه دارید.(195)‏

29 / 12 / 59 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت حمایت مردم از قوای مسلح

‏همان طوری که ارتش ما و سپاه پاسداران ما و بسیج ما و عشایر ما در‏‎ ‎‏جبهه ها مشغول دفاع از اسلام هستند ـ و خداوند تأییدشان کند، آنها را و‏‎ ‎‏همۀ ملت ما باید پشتیبانی از آنها بکنند... تکلیف ملت هم این است که با‏‎ ‎‏تمام این چیزهایی که برای حفظ اسلام مشغول هستند، ارتش و سپاه و‏‎ ‎‏همۀ این قوای مسلح که در جبهه ها مشغول فعالیت هستند، با آن هوای‏‎ ‎‏گرم و آن ناگواریها، اینها ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ کمک کنند، همه پشتیبان باشند و اظهار‏‎ ‎‏کنند پشتیبانی خودشان را به اینها، روح بدهند به اینها.(196)‏

10 / 4 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت مردم، عامل تقویت قوای مسلح 

‏تکلیف اشخاصی که در پشت جبهه هستند، تکلیف آنها هم همین‌است‏‎ ‎‏که با آنها همراهی کنند. اگر یک قوای مسلحه ای ببیند که ملت با اوست،‏‎ ‎‏پشتیبان اوست فعالیتش چندان برابر خواهد شد. شما باید افهام کنید‏‎ ‎‏به آنها که ما پشتیبان شما هستیم و هستید.(197)‏

11 / 4 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

لزوم حمایت از دولت در جنگ 

‏شما ملت هستید که می توانید دنبال او باشید و از پشت جبهه ها کمک‏‎ ‎‏کنید و باید بکنید. کشور خودتان است، کشور اسلامی است، اسلام در‏‎ ‎‏خطر است، وقتی این طور است همۀ ما باید و موظفیم که کمک کنیم به‏‎ ‎‏آنها؛ هرکس به اندازه ای که می تواند کمک بکند به آنها. آوارگانی که از‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 107

‏جنگ آمده اند در جاهای دیگر زندگی می کنند، شما بنشینید بگویید‏‎ ‎‏دولت همه کار را بکند، یا هلال احمر همه کار را بکند، نمی توانند بکنند‏‎ ‎‏همۀ کارها را. کار آسانی نیست، شما هم باید کمک بکنید همه باید کمک‏‎ ‎‏بکنند و ان شاءالله ، می کنند.(198)‏

19 / 5 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

همراهی با متصدیان کشور 

‏ملت شریف که انقلاب اسلامی را به پیش بردند، در تمام مشکلات‏‎ ‎‏جنگی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی با متصدیان این امور همراهی و‏‎ ‎‏همفکری نمایند.(199)‏

4 / 9 / 60 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت پشتیبانی از رزمندگان 

‏شما ای برادران و جوانان ایرانی، به کمک برادران رزمندۀ خود بشتابید،‏‎ ‎‏که این لحظه از حساسترین لحظات سرنوشت ساز است. یا پیروزی‏‎ ‎‏اسلام بر کفر عفلقیان و یا خدای نخواسته اگر غفلتی و یا اهمالی شود‏‎ ‎‏شکست اسلام و ننگ ملت برای همیشه. و هیهات که شما جوانان غیور‏‎ ‎‏زیر بار ذلت بروید. پس تکلیف اسلامی و میهنی شما اقتضا دارد که به‏‎ ‎‏سوی جبهه ها جوانمردانه هجوم آورید و بکوشید تا جامۀ ذلت نپوشید. و‏‎ ‎‏بدانید که روحیۀ ارتش عراق بکلی از دست رفته است و اسلام، امروز‏‎ ‎‏احتیاج به شما جوانان برومند دارد. به سوی نبرد با کفر بشتابید و‏‎ ‎‏برادران عراقی خود را نجات دهید. و برادران جان برکف رزمندۀ‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را کمک کنید که فردا دیر است.(200)‏

23 / 4 / 61 

*  *  *


کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 108

پشتیبانی ملت از دولت 

‏می بینید که مردم جز اسلام هدفی ندارند و در این جنگ هم مردم‏‎ ‎‏پشتیبان دولت هستند.(201)‏

17 / 6 / 61 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

آسیب ناپذیری مردم و قوای مسلح 

‏مادامی که ملت، پشتیبان مجلس و دولت و قوای مسلح هستند و دولت و‏‎ ‎‏مجلس و قوای مسلح در خدمت ملت بویژه قشرهای محروم می باشند، و‏‎ ‎‏جلب رضای خداوند را در این خدمت متقابل، می نمایند، هیچ قدرتی‏‎ ‎‏توانایی آسیب رساندن به این نظام مقدس را ندارد، و اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته‌یکی از این دو یا هر دو از خدمت متقابل دست بردارند‏‎ ‎‏شکست‌جمهوری اسلامی و اسلام بزرگ، اگرچه در درازمدت، حتمی‏‎ ‎‏است. بنابراین، ترک این خدمت متقابل که به شکست اسلام و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی منتهی می شود از بزرگترین گناهان کبیره است که باید از آن‏‎ ‎‏اجتناب شود، چنانچه این خدمت از واجبات بزرگ است که باید به آن‏‎ ‎‏قیام نمایند. برادران عزیز و خواهران محترم، در این هنگام که‏‎ ‎‏ابرقدرتها‌و‌قدرتها از هر طرف برای نابودی جمهوری اسلامی و اسلام‏‎ ‎‏عزیز بر ما یورش کرده اند، با غفلت از وظیفه و سهل انگاری، دین و دنیای‏‎ ‎‏این ملت مظلوم در خطر است. برای حفظ نوامیس و شرف خود صبر را‏‎ ‎‏پیشه کنید، و به خاطر بعض کمبودها و گرانی اجناس سستی به خود راه‏‎ ‎‏ندهید.(202)‏

12 / 1 / 62 

*  *  *

‎ ‎

‏ ‏

حمایت از دولت در گرفتاریها

‏حکـومت مـردم این است خاصیتـش در مقابل حکومت اشرافی،‏‎ ‎‏حکومت مردمی یکی از خاصیات بزرگش این است که خوف در دلشان‏‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 109

‏نیست. ‏

‏     ‏‏یکی از خاصیت اش که همین معنا را دنبال دارد این است که مردم‏‎ ‎‏پشتیبان حکومت هستند. اگر مردم، نصف مردم پشتیبان محمدرضا‏‎ ‎‏بودند، این مصیبتها به سر او می آمد؟ مردم یکپارچه پشتیبان این‏‎ ‎‏حکومت هستند. اگر حکومت یک گرفتاری پیدا بکند این مردمند که‏‎ ‎‏رفع می کنند گرفتاری را. اگر جنگ برای دولت پیش آید، این مردمند که‏‎ ‎‏جبهه ها را پر می کنند و پشت جبهه ها را هم خدمت می کنند در پشت‏‎ ‎‏جبهه ها، این خاصیت حکومت مردمی است.(203)‏

11 / 5 / 62 

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حمایت

از رزمندگان 

‏مردم عزیز ایران بعد از فراغت از انتخابات همچون گذشته به پشتیبانی‏‎ ‎‏مادی و معنوی خود از جبهه های نبرد و رزمندگان ادامه دهند و‏‎ ‎‏سپاهیان نور را حمایت نمایند.(204)‏

7 / 3 / 67 

*  *  *

‎ ‎

‎ ‎

کتاببسیج در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 110

  • )) «لشکریان، به رخصت خداوند، پناهگاه و نگاهبان مردمان و زیور والیان، و شوکت دین و راههای ایمنی اند. و کار رعیت جز بدانان سامان نپذیرد»؛ نهج البلاغه؛ نامۀ 53.