کتاب طهارت

تعمیر قبور

تعمیر قبور

[سؤال 682] ----> 313

‏4. در قبرستان ها مخصوصاً در قبرستان های دهات در اثر فرسایش، خاک ها از بین‏‎ ‎‏می رود، آیا ساختن و درست کردن مجدد این قبرها اشکالی دارد؟ یا در همین بهشت‏‎ ‎‏زهرا پس از مدت یک سال یک قطعه را تازه آسفالت می کنند و کلاً سؤالم این است‏‎ ‎‏خاک خراب شده را پس از مدتی اگر دوباره تعمیر کنیم آیا اشکال دارد یا نه؟ یعنی آیا‏‎ ‎‏سؤال و جواب برای میت مجدداً شروع می شود؟ ‏

بسمه تعالی، تجدید قبر مکروه است مگر در قبور انبیا و صلحا و علما.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 303