کتاب طهارت

دفن میت

دفن میت

[سؤال 666] 301

 ‏بسمه تعالی‏

‏محضر حضرت آیت الله‌ العظمی امام خمینی مدّ ظله العالی‏

‏1. در مسأله 619 فرمودید زن کافره بمیرد و بچه در شکم او مرده باشد چنانچه که‏‎ ‎‏پدر بچه مسلمان باشد زن را پشت به قبله دفن کنند نفرمودید آن را غسل بدهند حنوط‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 296
‏کنند یا به غیر غسل دفن کنند؟ چون که در مسأله 557 فرمودید: غسل کافر و اولاد او‏‎ ‎‏جایز نیست. شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، غسل و حنوط ندارد.

[سؤال 667]

‏2. در مسأله 620 فرمودید: دفن مسلمان به قبرستان کافر و کافر به قبرستان‏‎ ‎‏مسلمان جایز نیست واین زن کافره مرده ولی بچه مسلمان به شکم است کجا باید دفن‏‎ ‎‏کنند؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، در قبرستان مسلمانان دفن کنند.

‏3. در لبنان یا مثل آن اگر مسلمانان نعش یک زن پیدا کنند نمی شناسند مسلمان است یا مسیحی برای‏‎ ‎‏غسل و کفن و دفن چه باید کرد؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، واجب نیست مگر بلد اسلامی باشد که امارۀ بر مسلمان بودن است.

‏4. چندتا مرد مسلمان رفتند در بیابان نعش یک زن مسلمان را پیداکردند این ها نمی توانند به آبادی ببرند‏‎ ‎‏با خود زن ندارند که این زن را غسل بدهد این مردها هم محرم نیستند چه باید کرد؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر مماثل نیست حتی کتابیه، غسل ساقط است.

‏5. کسی دروغ زیاد بگوید ولی به کسی ضرر ندارد معصیت کار است؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، دروغ از گناهان است هر چند ضرر بر آن مترتّب نباشد.

[سؤال 668] ----> 2115

‏3. اگر هنگام دفن جسدی خاک کم بیاید و برای پوشاندن آن از خاک قبر دیگری‏‎ ‎‏استفاده شود از نظر شرعی چه صورتی دارد؟‏

بسمه تعالی، اگر موجب نبش یا اهانت به قبر دیگر نباشد مانع ندارد.

[سؤال 669] ----> 144

‏7. آیا ضد انقلاب و منافق را می توان در قبرستان مسلمانان خاک کرد. چرا؟‏

بسمه تعالی، اگر مسلم نباشد نباید در قبرستان مسلمین دفن شود، و اگر مسلمان است مانع ندارد.


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 297
[سؤال 670] ----> 423

‏2. در شهر استن فورد یک پسر 11 ساله مسلمان سرطان خون گرفت. ایشان در‏‎ ‎‏جمعه شب فوت کردند و متأسفانه در این کشور کافر امریکا روز جمعه بعد از ساعت‏‎ ‎‏5 بعد از ظهر، بیشتر مغازه ها و ادارات تعطیل است و ما نتوانستیم ایشان را به‏‎ ‎‏مرده شورخانه ببریم و غسل دهیم و خاک کنیم. بسیار تلاش کردیم؛ ولی به ما اجازه‏‎ ‎‏ندادند و آن پسر را روز دوشنبه خاک کردیم. و ایشان در یک قبرستانی هستند که‏‎ ‎‏طوری این زمین ها را کنده اند که هیچ کدام رو به قبله نیست. و خلاصه، جنازه صورتش‏‎ ‎‏رو به قبله نیست و دیگر آن که بیشتر مرده ها یهودی و مسیحی و کمی چینی و ژاپنی‏‎ ‎‏می باشند و ایشان تنها مسلمانی هستند که در آن قبرستان هستند. مردم مسلمان استن‏‎ ‎‏فورد و حوالی تصمیم دارند که در آیندۀ نزدیک، یک زمین برای قبرستان مسلمین‏‎ ‎‏بخرند. از من سؤال کردند که آیا از نظر شرعی می توانند جنازۀ آن پسر را از خاک‏‎ ‎‏بیرون بیاورند و در زمین مسلمین خاک کنند و یا ایشان را همان جا که هستند‏‎ ‎‏بگذارند؟ می خواستم از حضور مبارکتان تقاضا کنم که اگر ممکن است در این مورد‏‎ ‎‏هم فرمایشاتی بفرمایید. اگر سرتان را درد آوردم، خیلی معذرت می خواهم. از خدای‏‎ ‎‏تبارک و