کتاب طهارت

نماز میت

نماز میت

[سؤال 660] 297

 ‏بسمه تعالی‏ ‏21 / 5 / 1361‏

‏محضر امام عزیز و بزرگوار، أدام الله‌ ظله العالی، سلام علیکم ورحمة الله‌‏

‏طبق فتوای حضرت عالی در نماز میت اذن ولی شرط است؛ آیا اذن و رضایتی که از‏‎ ‎‏قرائن فهمیده می شود کافی است یا باید شفاهاً اذن گرفت؟‏

بسمه تعالی، کفایت می کند. 

[سؤال 661] ----> 4900

‏3. چنانچه اجازه گرفتن از ولی شهید جهت خواندن نماز میت میسور نباشد یا‏‎ ‎‏غفلت شد، حکمش چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر میسور نیست، اذن ولی ساقط است و در صورت غفلت، بنابر احتیاط نماز را اعاده کنند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 294