کتاب طهارت

لزوم مماثلت بین غسل دهنده و میت

لزوم مماثلت بین غسل دهنده و میت

[سؤال 646] ----> 301

‏4. چند تا مرد مسلمان رفتند در بیابان نعش یک زن مسلمان را پیدا کردند این ها‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 288
‏نمی توانند به آبادی ببرند با خود زن ندارند که این زن را غسل بدهد این مردها هم‏‎ ‎‏محرم نیستند چه باید کرد؟ شما بیان فرمایید.‏

بسمه تعالی، اگر مماثل نیست حتی کتابیه، غسل ساقط است.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 289