کتاب طهارت

احکام اموات

احکام اموات

 

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 266