کتاب طهارت

احکام حیض

احکام حیض

[سؤال 528] 246

 ‏بسمه تعالی‏

‏پس از عرض سلام و آرزوی پیروزی اسلام و مسلمین و سلامتی رهبر عالی قدر،‏‎ ‎‏امام خمینی، خواهشمند است به این دو سؤال پاسخ دهید:‏

‏1. زنی همیشه عادت ماهانه اش هفت روزه تمام می شده است؛ ولی یک بار‏‎ ‎‏غروب روز ششم پاک شده و به حمام رفته و غسل کرده و نمازش را خوانده است و تا‏‎ ‎‏شب که خود را بررسی کرده، پاک بوده و هیچ گونه علامت رگلی در خود ندیده؛ ولی‏‎ ‎‏همان شب بعد از اطمینان از پاکی، شوهرش با او نزدیکی کرده، هنگام نزدیکی (انزال‏‎ ‎‏منی) رگه های کم رنگ خون مشاهده کرده؛ ولی صبح دوباره پاک بوده و هیچ گونه‏‎ ‎‏چیزی که علامت ناپاکی باشد ندیده و مثل هنگام عادی اش بوده است. آیا آن رگه های‏‎ ‎‏خونی که در منی بوده، می تواند خون حیض باشد؟ اگر نطفه در آن هنگام منعقد شده‏‎ ‎‏تکلیف چیست؟‏

بسمه تعالی، اگر در بین ده روز بوده حکم حیض دارد ولی بچه حلال زاده است.

‏2. دختری در زمان طاغوت نامزدی داشته که فکر می کردند با هم عقد خواهند کرد. یک بار نامزدش‏‎ ‎‏دست او را در دست گرفته و با آن بازی کرده، دختر شدیداً تحریک شده و آب از او خارج شده و‏‎ ‎‏شلوارش را خیس کرده است. در آن هنگام دختر نمی دانسته که باید غسل کند یا نه، ولی دو یا سه سال‏‎ ‎‏بعد این نامزدی به هم خورده است؛ چون دختر با اسلام اصیل آشنا شده (نه سنتی) و سعی کرده از‏‎ ‎‏کارهای گذشته اجتناب کند؛ ولی پسر حاضر نشده اسلام را بپذیرد. حالا این دختر می خواهد بداند؛‏‎ ‎‏با توجه به این که آن موقع ناآگاه بوده و غسل نکرده و نماز خوانده؛ آیا باید نمازهای گذشته را قضا کند‏‎ ‎‏یا  نه؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 242
بسمه تعالی، اگر یقین ندارد که رطوبتی که از او خارج شده منی است، غسل واجب نشده و نمازها قضا ندارد.

[سؤال 529] ----> 5544

‏3. گاهی به جهت لکه بینی بی موقع، یعنی در غیر زمان عادت ماهانه، خانم های‏‎ ‎‏نابینا دچار تردید می شوند، که آیا لکۀ مزبور، خون است یا خیر؟ و اگر قرار باشد که به‏‎ ‎‏کسی نشان داده شود، ولی کسی نباشد که از او بپرسند، و یا اگر کسی هست، خجالت‏‎ ‎‏بکشند که بپرسند. در این حالات تکلیفشان چیست؟ و در ثانی اگر خون باشد، به چه‏‎ ‎‏شکلی باید عمل کنند؟‏

بسمه تعالی، تا یقین پیدا نکنند که خون است، حکم خون ندارد.

[سؤال 530] 247

 ‏بسمه تعالی‏ ‏21 / 10 / 1361 ‏

‏دفتر حضرت امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران ‏

‏پس از عرض سلام؛ استدعا می شود به مسأله شرعی زیر پاسخ مرحمت فرمایید: ‏

‏خانمی هنگامی که دستمال در فرج خود قرار می دهد لکه کم رنگی را مشاهده‏‎ ‎‏می نماید و بعد از آن هیچ گونه لکی نمی بیند و پاک می گردد و به خیال آن که عادت‏‎ ‎‏ماهانه شروع نشده، با شوهر خود هم بستر می شود، و بعد از حدود 7 ساعت، عادت‏‎ ‎‏ماهانه ظاهر می گردد و شوهر نیز در جریان امور بوده است. ‏

‏1. زن و شوهر چه وظیفه ای دارند و چه باید بکنند؟ ‏

‏2. آیا زمان عادت ماهانه از همان ابتدا محسوب می شود؟ ‏

بسمه تعالی، اگر در این مدت خون