کتاب طهارت

دوم: شستن ظاهر بدن

دوم از واجبات غسل: شستن ظاهر بدن

[سؤال 472] ----> 5570

‏4. در غسل واجب، با توجه به این که امروزه از دوش آب در حمام ها استفاده‏‎ ‎‏می شود، گاه فرد موفق به شستن همۀ نقاط بدنش با دست نمی شود، با این که آب به‏‎ ‎‏تمام نقاط بدنش رسیده است. آیا این چنین غسلی صحیح است؟‏

بسمه تعالی، دست کشیدن لازم نیست، و چنانچه آب به تمام عضو برسد با نیت غسل، کفایت می کند.

[سؤال 473] 228

 ‏بسمه تعالی‏

‏دفتر محترم استفتائات حضرت امام خمینی، سلام علیکم‏

‏این جانب مسائلی را از دفتر محترم سؤال می نمایم که نتوانسته ام از رساله عملیه‏‎ ‎‏حضرت امام خمینی در آورم، خواهشمند است جواب سؤالات این جانب را قید‏‎ ‎‏بفرمایید.‏

‏1. بعد از غسل کردن وقتی می خواستم لباس هایم را بپوشم با دستم بدنم را مالش‏‎ ‎‏دادم، لوله های چرک پیدا شد آیا غسلی که کرده ام صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، صحیح است.

[سؤال 474]

‏2. آیا قبل از غسل کردن، بدن باید کاملاً چرک گیری شود و بعد غسل کنیم؟ غسل‏‎ ‎‏کردن با بدن چرک آلود صحیح است یا خیر؟‏

بسمه تعالی، اگر مانع ظاهری در بدن نباشد غسل صحیح است و چرک گیری لازم نیست.

‏3. غسل کردن با آب خالی بدون صابون صحیح است یا خیر؟‏


استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 219
بسمه تعالی، غسل باید با آب مطلق باشد و اگر با آب صابون غسل کند به طوری که آب مضاف باشد، غسل صحیح نیست.

[سؤال 475]

‏4. در غسل ترتیبی آیا جملۀ «غسل کردن رساندن آب است به تمام بدن بدون‏‎ ‎‏این که دست با بدن تماس پیدا کند» صحیح است؟ توضیح بفرمایید.‏

بسمه تعالی، دست مالیدن لازم نیست و چنانچه آب به نیت غسل به همۀ بدن به ترتیبی که باید غسل کند برسد کافی است.

[سؤال 476]

‏5. جاهایی از بدن که دست انسان به آن جا نمی رسد مانند پشت بدن در غسل‏‎ ‎‏چطور باید شسته شود؟‏

بسمه تعالی، اگر آب به آن برسد به نیت غسل کافی است.

[سؤال 477]

‏6. اغلب وقتی که دستم را به پیشانی ام می کشم موادی شبیه روغن از آن تراوش‏‎ ‎‏می کند، آیا در غسل و وضو باید مواد روغنی به وسیله صابون برطرف شود و بعد‏‎ ‎‏غسل و وضو انجام شود؟ و هم چنین داخل گوش؟‏

بسمه تعالی، لازم نیست و از وسوسه باید اجتناب شود.

‏7. مقداری روزنامه بعد از مطالعه جمع آوری نموده ام، آیا می توانم آن را به قصاب و مغازه دار بفروشم؟‏

بسمه تعالی، اگر اسم خدا یا آیه قرآن و یا یکی از عبارات و کلماتی که احترام آن واجب است در آن هست، نباید به آن ها بفروشید.

‏8. کسی که از اول تکلیف خمس مالش را نداده و لوازم خانه خریده یا افراد فامیل یا دوستان لوازم خانه‏‎ ‎‏را به عنوان کادو آورده اند آیا به این لوازم خانه خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ توضیح فرمایید.‏

بسمه تعالی، کادو خمس ندارد و نیز لوازمی که خریده اگر از درآمد بین سال خریده خمس ندارد.

‏9. این جانب از اول تکلیف حساب سر سال نداشتم و خمس اموال و دارایی ام را نداده بودم تا این که در‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 220
‏تاریخ 14 / 12 / 60 به حضور امام جمعه شهرمان مراجعه نمودم برای حساب سر سال و دادن خمس.‏

‏اموال و دارایی این جانب از این قرار بود. 1 ـ لوازم خانه 2 ـ پول نقد مبلغ 25 هزار تومان. امام جمعه از‏‎ ‎‏لوازم خانه این جانب چیزی به عنوان خمس کسر نکرد و فقط پول نقد این جانب را حساب کرد که‏‎ ‎‏خمسش شد پنج هزار تومان چون پول نزدم نبود که خمس تعیین شده را بپردازم دستگردان کردیم و‏