متوقف کردن دشمن

‏ ‏

‏ ‏

متوقف کردن دشمن 

‏ ‏

‏ ‏

مهار نفوذ دشمن

‏امید است که ارتش و پاسدار می تواند در سرحدات جلوی دشمن را‏‎ ‎‏بگیرد.(423)‏

4 / 11 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تبریک پیروزی به خاطر شکستن حصر آبادان 

‏تیمسار سرتیپ فلاحی، تیمسار سرتیپ ظهیرنژاد، و جناب آقای‏‎ ‎‏محسن رضایی ـ ایّدهم الله تعالی ‏

‏     تلگراف شما در خصوص فتح بزرگ که خداوند تعالی نصیب ارتش،‏‎ ‎‏نیروی هوایی و هوانیروز، سپاه پاسداران، بسیج، ژاندارمری، فداییان‏‎ ‎‏اسلام، و سایر نیروهای مردمی فرموده و محاصرۀ آبادان به طور کامل‏‎ ‎‏شکسته شده است‏‎[1]‎‏ واصل گردید. اینجانب این پیروزی بزرگ را به‏‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 221
‏فرماندهان تمامی نیروهای مسلح و به سربازان ارجمند و سپاهیان‏‎ ‎‏نیرومند تبریک می گویم. و امید است این سرافرازیها را که برای اسلام و‏‎ ‎‏میهن فراهم می کنند منظور نظر مبارک ولیّ الله الاعظم، بقیة الله ‏‎ ‎‏ـ ارواحناله الفداء باشد. و آخرین پیروزمندی را که بیرون راندن نیروهای‏‎ ‎‏متجاوز کافر از سرزمینهای میهنمان است، ملت شریف بزودی مشاهده‏‎ ‎‏کند.(424)‏

5 / 7 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سرکوب دشمن، موجب افتخار ملت

‏شمایی که از جان خودتان در راه اسلام گذشته اید و در میدانهای نبرد‏‎ ‎‏حق با باطل پیشقدم شده اید و سرکوبی کرده اید از این دشمنان اسلام و‏‎ ‎‏دشمنان ملت و دشمنان ملت کرد و غیرکرد، شماها موجب سرافرازی‏‎ ‎‏همۀ ملت شدید ما به وجود شما افتخار می کنیم.(425)‏

3 / 9 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سیلی تاریخی رزمندگان بر دشمن

‏این عزیزان شورانگیز، از فرماندهان عزیز سپاه و ارتش تا سایر‏‎ ‎‏مجاهدان، تا سایر مبارزان و مجاهدان میدان دفاع و پیشتازان بسیج‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 222
‏و کمیته و ژاندارمری و شهربانی، نیروهای مردمی و عشایری شجاع‏‎ ‎‏و دلیرکه در شکستن حصر آبادان تا شکستن دژ محکم خرمشهر تا‏‎ ‎‏فتح بزرگ محرّم، نقش اساسی داشتند و به صورت حریف ستمگر ـ که تا‏‎ ‎‏بن دندان به سلاحهای امریکا و شوروی و دیگر قدرتها و از پشتیبانی‏‎ ‎‏مالی و نظامی مرتجعان منطقه مجهز و بر