حفظ امنیت ملی

حفظ امنیت ملی 

‏ ‏

‏ ‏

حفظ مصالح و استقلال مردم

‏ارتش و ژاندارمری و پلیس نیز باید بدانند که از این به بعد آنها حافظ‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 77
‏مصالح و استقلال مردم مسلمانند، و اگر کسی به آنها حمله کند از مردم‏‎ ‎‏مسلمان نیست و از عمال اجانب است. و باید نیروهای مسلح با قدرت از‏‎ ‎‏منافع و مصالح ملت مسلمان دفاع کنند و هرگونه حمله ای را به خود و به‏‎ ‎‏نوامیس مردم با قدرت دفع نمایند.(169)‏

28 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حل مسائل کردستان

‏همۀ مسائل به دست خودتان حل می شود. من امیدوارم که کردستان هم‏‎ ‎‏به دست شما جوانها و به دست پاسدارها و به دست ارتش و ژاندارمری و‏‎ ‎‏اینها ‏‏[‏‏مسائلش‏‏]‏‏ حل بشود. چیزی نیست، با قدرت پیش بروید.(170)‏

5 / 8 / 58

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

نقش قوای مسلح در کردستان 

‏من از ارتش و سپاه پاسداران و ژاندارمری و سایر نیروهایی که برای اسلام‏‎ ‎‏زحمت کشیده اند، خصوصاً در کردستان فعالیت کردند تا کفار را شکست‏‎ ‎‏دهند، تشکر می کنم.(171)‏

26 / 2 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

سهم قوای مسلح در پیروزی انقلاب

‏ما الآن یک قدرتی را که مانع بود از اینکه ما یک کاری بکنیم از بین بردیم؛‏‎ ‎‏در این امر، هم ارتش سهیم بوده، هم سپاه پاسداران سهیم بوده، هم ملت‏‎ ‎‏سهیم بوده، هم سایر قوای انتظامیه سهیم بودند. ما نباید از این چیزی که‏‎ ‎‏اینها سهیم در آن بودند قدرشناسی نکنیم، ما باید قدردانی بکنیم.‏‏(172)‏

3 / 5 / 59

*  *  *


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 78
نظارت و کنترل تحرکات مشکوک 

‏باید ارتش ما، ژاندارمری ما، سپاه پاسداران ما با کمال دقت و همۀ ملت ما‏‎ ‎‏ـ همۀ ملت الآن سپاه اسلام هستند باید مراقبت کنند، باید‏‎ ‎‏رفت وآمدهای مشکوک را تحت نظر بگیرند و به مجرّد اینکه ملت دید که‏‎ ‎‏یک رفت وآمد مشکوکی است، اطلاع بدهند، در محلّه ها دیدند که‏‎ ‎‏رفت وآمدی در یک خانه ای هست، که غیر عادی است، اطلاع بدهند‏‎ ‎‏فوراً. آنها هم فوراً کنترل کنند این چیزها را.(173)‏

21 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

گرایش به انقلاب برای واژگونی طاغوت 

‏درود بر تمام قوای مسلح متعهد اسلامی که با گرایش به انقلاب مقدس‏‎ ‎‏ایران و پشتوانۀ ملت عزیز کاخ ستمگری را واژگون کردند.(174)‏

22 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفاظت از کشور و خدمت به ملت 

‏قوای انتظامیه، قوای مسلّحه باید خودشان را در خدمت مردم قرار‏‎ ‎‏بدهند، آنطوری که عناوین خودشان اقتضا می کند. ژاندارمری، پاسبان و‏‎ ‎‏امثال ذلک، ارتش ‏‏[‏‏و مانند‏‎ ‎‏]‏‏اینها باید این مملکت را حفظ بکنند. اینها‏‎ ‎‏برای حفاظت ملت و مملکت آمده اند و برای پاسبانی از مملکت خودشان‏‎ ‎‏متشکّل شده اند.(175)‏

11 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

خدمت به کشور و ملت 

‏شما باید توجه به این معنا داشته باشید که باید خدمت به این کشور‏‎ ‎‏بکنید و خدمت به این ملت بکنید.(176)‏

11 / 6 / 59

‏ ‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 79
مأموریت سرکوب دشمنان 

‏ارتش ایران و پاسدارها و سایر قوای مسلّحه باید قدرتمندی خودشان را‏‎ ‎‏نشان بدهند و باید اینها ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏ سرکوب کنند، این قدرت پوشالی امثال‏‎ ‎‏صدام حسین و اینها ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏.(177)‏

8 / 7 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پاکسازی کشور با انسجام

‏انتظار دارم که با پشتکار و هماهنگی و انسجام همۀ رزمندگان محبوب‏‎ ‎‏بزودی کشور اسلامی از لوث وجود کفار ـ خذلهم الله ‏‎[1]‎‏ پاکسازی شود.(178)‏

15 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

قوای مسلح مأمور حفظ کشور

‏شماها حافظ باشید برای کشور خودتان و مؤید باشید به تأییدات الهی.‏‎ ‎‏می بینید که هر وقت که یک اقداماتی می شود، خدا تأییدتان می کند و‏‎ ‎‏من دعا می کنم به شماها و غافل نیستم از دعای به شما.(179)‏

25 / 1 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

کوتاه کردن دست دشمنان

‏ان شاءالله ، شما با عزم راسخ خودتان با ارادۀ مصمم خودتان در جبهه ها‏‎ ‎‏به پیش بروید و دست جنایتکارانی که از امریکا دستور می گیرند از کشور‏‎ ‎‏خودتان کوتاه کنید.(180)‏

6 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

جدیت در جنگ و پرهیز از سستی 

‏ما باید ارتشمان و ژاندارمریمان و پاسدارانمان و بسیجمان و آن کسانی‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 80
‏که از عشایر به اینها متصل اند و اینها، فعالانه جلو برویم و اگر یک وقت‏‎ ‎‏سستی کنیم، آنها می آیند جلو، اگر یک قدم عقب بگذاریم آنها می آیند‏‎ ‎‏جلو، آنها ده قدم می آیند جلو. ما باید با کمال شدت و با کمال شجاعت‏‎ ‎‏باید در میدانهایی که دفاع از اسلام دارید می کنید، این تفاله های امریکا‏‎ ‎‏را از کشور خودتان بیرون بریزید.(181)‏

11 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

پاک کردن کشور از دشمن

‏بر قوای مسلح اسلامی، از ارتش، سپاه، بسیج و سایر قوای نظامی و انتظامی‏‎ ‎‏تا نیروهای مردمی در جبهه و پشت جبهه است که چون سیلی خروشان‏‎ ‎‏مزدوران جبهه را از کشور اسلامی شان برانند و ایران عزیز را از این خس و‏‎ ‎‏خاشاکها پاک نمایند، و بدانند که نیروی ایمان پیروز است.‏‏(182)‏

27 / 6 / 60

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

بیمه کردن جمهوری اسلامی 

‏شما از این اخلاص و ایثار، جمهوری اسلامی را بیمه کردید.(183)‏

28 / 1 / 61

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

‏سرکوب دشمنان‏

‏حماسه هایی که شماها در کردستان و نیز دوستان شما در جاهای دیگر و‏‎ ‎‏از قبیل «جبهه مسلم» و «محرم» و سایر جبهه ها آفریدید، قابل توصیف‏‎ ‎‏نیست. و شما مستعد این باشید که امام زمان ـ سلام الله علیه از شما‏‎ ‎‏توصیف کند و خدای تبارک و تعالی به شما عنایات خاصۀ خودش را‏‎ ‎‏بکند و ان شاءالله ، خواهد کرد.(184)‏

3 / 9 / 61

‏ ‏


کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 81
پاسداری از کشور در برابر متجاوزان و منحرفان 

‏امروز قوای محترم مسلح که حافظ حدود و ثغور کشور هستند و حافظ‏‎ ‎‏نظم در داخل، از شهرها و روستاها گرفته تا راههای مواصلاتی بین آنها و‏‎ ‎‏از دفاع از کشور در جبهه ها تا دفاع از مظلومان و بالاخره قوای نظامی و‏‎ ‎‏انتظامی و مردمی که تشکر و قدردانی از آنان در قدرت قلم قاصر نیست،‏‎ ‎‏وظیفه های مهم و مشکلی دارد. و بحمدالله تعالی با تحولی که با عنایات‏‎ ‎‏خاصۀ حق تعالی و دعای صالحان بویژه عبدصالح ـ روحی فداه که برای‏‎ ‎‏قاطبۀ ملت بویژه جوانان عزیز حاصل شده، امید واثق است که کشور‏‎ ‎‏اسلامی را از آسیب متجاوزان قدرتمند و منحرفان سرسپرده نگهداری و‏‎ ‎‏پاسداری نمایند.(185)‏

22 / 11 / 63

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

تثبیت جمهوری اسلامی

‏من از همۀ قوای مسلحه ، چه ژاندارمری ، چه ارتش ، چه سپاه پاسداران ،‏‎ ‎‏چه کمیته ها، چه بسیجیها و سایرین باید تشکر کنم که باقدرت خود این‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی را تثبیت کردند . ودشمنان ما چه در داخل وچه در‏‎ ‎‏خارج باید بدانند که جمهوری اسلامی به کوری چشم ابر قدرتها و به‏‎ ‎‏کوری چشم امثال منافقین و مخالفین با جمهوری اسلامی ، تثبیت شده‏‎ ‎‏است و خللی ان شاءالله ، در او وارد نخواهد شد.(186)‏

18 / 8 / 65

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

جلوگیری از دخالت ابرقدرتها 

‏الآن که صدام رو به جهنم دارد می رود و ان شاءالله ، خواهد رفت، وقت این‏‎ ‎‏است که شما جدیتتان زیادتر بشود، چه قوای مسلحه از هر صنف که‏‎ ‎‏هستند و چه ملت و چه این بسیج، اگر مهلت بهش بدهید ـ هر روزی که‏‎ ‎‏مهلت می دهید ـ او را تقویت می کنند و کار مشکلتر می شود. باید مهلت‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 82
‏بهش نداد، سستی نباید کرد؛ مردم در اتصال به جبهه ها و جبهه ها در‏‎ ‎‏فعالیت. هر روزی که تعویق بیفتد، این قصه مشکلتر می شود. و شما باید‏‎ ‎‏فکر کنید و نگذارید کار مشکل بشود. به جای اینکه مناقشات لفظی بین‏‎ ‎‏خودتان باشد، رها  کنید. این وقتش نمی گذرد. اگر باشد، همه را رها‏‎ ‎‏کنید. یکصدا دنبال این باشید که نگذارید ابرقدرتها در کشور شما دیگر‏‎ ‎‏دخالت کنند. آنها الآن مسابقه می کنند در اینکه دخالت کنند در کشور‏‎ ‎‏مسلمین، در خلیج. باید نگذاشت، نترسید از این هیاهو؛ هیاهویی است‏‎ ‎‏که می کنند که ما را با همان هیاهو بترسانند. آنها هم خیال می کنند که‏‎ ‎‏ملت ایران از اینکه یک وقت طیاره های آنها بیایند و بمباران کنند جایی‏‎ ‎‏را، می ترسند. امتحان خودشان را مردم داده اند. ملتی که دنبال شهادت‏‎ ‎‏است، ملتی که افرادش این است که دست و پایشان وقتی قطع می شود،‏‎ ‎‏گله می کنند که خدایا ! چطور؟ مگر ما لایق نبودیم که جان ما را بگیری؟‏‎ ‎‏یک همچو ملتی را نترسانید از اینکه ما چه می کنیم. شما هر غلطی‏‎ ‎‏می خواهید، بکنید و نمی توانید هم بکنید.(187)‏

8 / 3 / 66

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

ضرورت آمادگی نیروهای مسلح

‏مسائل جبهه ها را باید نیروهای نظامی و انتظامی و مردمی زیر نظر ستاد‏‎ ‎‏فرماندهی کل قوا به عهده بگیرند. ‏

‏     همان طور که قبلاً گفتیم ما با مردم خود با صداقت صحبت می کنیم.‏‎ ‎‏ما در چهارچوب قطعنامۀ 598 به صلحی پایدار فکر می کنیم و این به‏‎ ‎‏هیچ وجه تاکتیک نیست، ولی سلحشوران ارتش اسلام باید خود را آماده‏‎ ‎‏کنند که اگر دشمن دست به حملاتی زد، جواب مناسبی به آن بدهند. ‏

‏     فرزندان انقلابی ام، توجه کنید که امروز روز حضور گسترده در‏‎ ‎‏جبهه هاست. فکر نکنید که دیگر جنگ تمام شده است. خود را مسلح به‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 83
‏سلاح ایمان و جهاد کنید. بر دشمن غدار رحم جایز نیست. و اینها تمام‏‎ ‎‏حرفهایشان یک فریب است. ما خواستیم به دنیا ثابت کنیم که صدام‏‎ ‎‏معتقد به مجامع بین المللی نیست. و ما تا قبول قطعنامه از سوی عراق‏‎ ‎‏جواب دشمنان اسلام را در جبهه ها خواهیم داد.(188)‏

31 / 4 / 67

*  *  *

‏ ‏

‏ ‏

حفظ هوشیاری قوای مسلح

‏ما نباید حساب کنیم که جنگ تمام شده است، ما باید حساب کنیم که در‏‎ ‎‏حال جنگیم، برای اینکه، دشمن ما ـ چه دشمنهای بزرگ از قبیل امریکا‏‎ ‎‏و شوروی و چه آنهایی که اذناب آنها هستند از قبیل صدام و امثال اینها ـ‏‎ ‎‏اینها چون با اسلام مخالف هستند و دیدند که اسلام امروز در دنیا یک‏‎ ‎‏قدرت بزرگی شده است در مقابل آنها، از این جهت، آنها دائماً مشغول‏‎ ‎‏نقشه کشی هستند، و ما نباید از این مسأله غفلت کنیم. هم باید مردم‏‎ ‎‏مهیا باشند. قوای مسلح مهیا باشند. مردمی که باید به جبهه بروند و‏‎ ‎‏جبهه ها را پر کنند. تعقیب کنند این مطلب را و سستی نکنند. دشمن ما‏‎ ‎‏دشمنی است که با نقشه کار می کند.‏

‏     الآن ممکن است که در ایران منتشر کنند که خوب، دیگر مسأله تمام‏‎ ‎‏شد و چه شد و مردم را سست کنند و حال اینکه مسأله تمام نشده است،‏‎ ‎‏اینها همیشه دنبال این هستند که کارهای خودشان را انجام بدهند و لو‏‎ ‎‏به دست ملتها یا دولتها. در ایران چون نمی توانند این کار را بکنند، نه‏‎ ‎‏ملت با آنهاست نه دولت، از این جهت، یک راههای دیگری که دارند‏‎ ‎‏دنبال می کنند. از این جهت، ما باید بیدار باشیم، جبهه ها باید پر باشد،‏‎ ‎‏ما خودمان را در حال جنگ بدانیم. می بینید که به هیچ چیز از امور اعتنا‏‎ ‎‏ندارند، امروز می گویند جنگ، فردا همان جنگ را صلح می کنند، باز فردا‏‎ ‎‏جنگ شروع می کنند. از این جهت، قوای مسلحۀ ما و ملت ما باید مهیا‏

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 84
‏باشند برای این امر.(189)‏

8 / 6 / 67

*  *  *

‎ ‎

کتابقوای مسلح در اندیشه امام خمینی (س)صفحه 85

  • )) خداوند، آنها را رسوا کند.