کتاب طهارت

واجبات وضو

واجبات وضو

 

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 111