کتاب طهارت

احکام وضو

احکام وضو

 

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 111