کتاب تقلید

اختلاف نایب و وصی با موجر و موصی در تقلید

اختلاف نایب و وصی با موجر و موصی در تقلید

[سؤال 182] 99

 ‏بسمه تعالی‏

‏محضر مبارک آیت الله‌ العظمی امام خمینی، دامت برکاته العالی‏

‏با کمال احترام بفرمایید: چنانچه شخصی مقلد یکی از مراجع محترم بوده و وصیت‏‎ ‎‏کرده مبلغ سهمین و زکات را از اموالش اخراج کنند و به اهلش بدهند، و وارث مقلد‏‎ ‎‏جناب عالی باشد رفتارش باید چگونه باشد و مبلغ مزبور را باید به چه کسی رد کند؟ ‏

بسمه تعالی، وصی باید موافق نظر مرجع تقلید خودش عمل کند.

[سؤال 183] ----> 2754

‏7. نایب در حج طبق وظیفه تقلیدی خود عمل کند یا تقلید منوب عنه خود؟‏

بسمه تعالی، اگر اجیر شده بر عمل صحیح، واجب است بر طبق تقلید خودش عمل کند و احوط آن است که برای عملی که باطل می داند اجتهاداً یا تقلیداً اجیر نشود.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 87