کتاب تقلید

لزوم یادگیری احکام شرعی

لزوم یادگیری احکام شرعی

[سؤال 14] 9

 ‏بسمه تعالی‏ ‏3 / 11 / 1361‏

‏حوزۀ استفتای امام خمینی، دام ظله العالی‏

‏ضمن سلام و سلامتی امام خمینی، به اطلاع می رساند که این جانب خواهری دارم‏‎ ‎‏که متولد 1345 است و حدود 16 سال دارد و از تاریخ تولد تا به حال، از نعمت راه‏‎ ‎‏رفتن محروم است؛ ولی دارای تکلم و هوش نسبتاً خوبی است و متأسفانه با وجود‏‎ ‎‏این که 7 سال از بلوغ این معلول می گذرد، هنوز نتوانسته است فرائض دینی خود را یاد‏‎ ‎‏بگیرد، و در موقعی که کسی می خواهد به او یاد بدهد فقط می خندد و نمی تواند بگوید‏‎ ‎‏و تکرار کند. خواهشمند است نظر حضرت امام خمینی را در مورد 1. غسل زنانگی‏‎ ‎‏2.  توحید 3. نمازهای یومیه و دیگر فرائض یک زن مسلمان در رابطه با معلول فوق را‏‎ ‎‏ارسال نمایید:‏

بسمه تعالی، اگر می تواند و عقل دارد، باید وظایفش را یاد بگیرد و به هر طور می تواند عمل کند.

‎ ‎

استفتائات امام خمینی (س)ج. ۱صفحه 10