فهارس

کتابشناسی فلسطین

کتابشناسی فلسطین

‏ ‏

‏این فهرست صرفاً ناظر بر معرفی کتابشناسی فلسطین در زبان فارسی می باشد. و درج‏‎ ‎‏اسامی کتب و نویسندگان آنها در این فهرست (که افراد مختلف با گرایشهای فکری‏‎ ‎‏گوناگونی را شامل می شود) هیچ گاه به منزله تأیید مطالب و محتوای همۀ کتابها نیست و‏‎ ‎‏نقد و ارزیابی کتب مذکور نیازمند تحقیقی جداگانه است.‏

‏     1. درویش، محمود؛ ‏‏آخر شب ‏‏(ادبیات فلسطین)؛ ترجمه موسی اسوار؛ تهران:‏‎ ‎‏سروش، 1358، 102 ص.‏

‏     2. کلیفتون، تونی؛ ‏‏آسمان گریست‏‏ (کشتارهای اسرائیل از دیدگاه ناظران عینی)؛‏‎ ‎‏ترجمه کاظم چایچیان؛ تهران: امیرکبیر، 1364، 130 ص، قطع رقعی.‏

‏     3. گراهام براون، سارا؛ ‏‏آموزش و پرورش فلسطینیان‏‏؛ ترجمه محمدتقی اکبری؛‏‎ ‎‏مشهد: آستان قدس رضوی ـ معاونت فرهنگی، 1365، 242 ص، مصور، جدول،‏‎ ‎‏نمودار، نقشه.‏

‏     4. سیدی علیزاده، منیر؛ ‏‏آوارگان فلسطین در ماجرای تاریخ‏‏؛ تهران: انتشارات روز،‏‎ ‎‏[‏‏بی تا‏‎[1]‎‏]، 516 ص، قطع جیبی.‏

‏    ‏‏5. ‏‏آوازخوان خون‏‏ (گزیده شعر معاصر عرب)؛ ترجمه یوسف عزیزی بنی طرف؛‏‎ ‎‏چ 3، تهران: سپیده، 1357، 100 ص.‏


کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 269
‏     6. کنفانی، غسان؛ ‏‏ادبیات مقاومت در فلسطین اشغال شده‏‏؛ ترجمه موسی اسوار؛‏‎ ‎‏چ 1، تهران: سروش، 1361، 136 ص.‏

‏     7. ربابعه، غازی اسماعیل؛ ‏‏استراتژی اسرائیل (1967ـ1948)‏‏؛ ترجمه محمدرضا‏‎ ‎‏فاطمی؛ چ 1، تهران: سفیر، تابستان 1368، 290 ص، قطع وزیری.‏

‏     8. مؤسسة الارض ویژه مطالعات فلسطینی؛ ‏‏استراتژی صهیونیسم در منطقه عربی و‏‎ ‎‏کشورهای همجوار آن‏‏ (سلسله آثار مستند 1)؛ تهران: بین الملل اسلامی، 1363،‏‎ ‎‏329 ص، قطع وزیری، مصور، با نقشه.‏

‏     9. سایق، فایض. 1؛ ‏‏استعمار صهیونیستی در فلسطین‏‏؛ ترجمه منوچهر غریب؛ چ 1،‏‎ ‎‏مشهد: توس، ‏‏[‏‏بی تا‏‏]‏‏، 69 ص.‏

‏     10. لوکرنیف؛ ‏‏اسرائیل، اسطوره ها و واقعیت‏‏؛ ترجمه مازیار؛ چ 1، تهران: ابوریحان،‏‎ ‎‏1359، 85 ص.‏

‏     11. آل احمد، جلال؛ ‏‏اسرائیل عامل امپریالیسم‏‏؛ قم: کاروان، 1357، 32 ص، قطع‏‎ ‎‏رقعی.‏

‏     12. وزیری کرمانی، محمدحسن؛ ‏‏اسرائیل فاشیسم جدید‏‏؛ تهران: بنگاه ترجمه و نشر‏‎ ‎‏کتاب، 1359، 324 ص، به علاوه 36 ص نقشه (نقشه فلسطین ضمیمه است)، قطع‏‎ ‎‏وزیری.‏

‏     13. رودنلسون، ماکسیم؛ ‏‏اسرائیل و عرب‏‏؛ ترجمه ابراهیم دانایی؛ تهران: خوارزمی،‏‎ ‎‏1356، 300 ص، قطع رقعی.‏

‏     14. هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ ‏‏اسرائیل و فلسطین‏‏؛ قم: جهان آرا، 1355، 112 ص، قطع‏‎ ‎‏رقعی.‏

‏     15. هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ ‏‏اسرائیل و قدس عزیز‏‏؛ قم: آزادی، ‏‏[‏‏بی تا‏‏]‏‏، 45 ص.‏

‏     16. گروهی از دانشجویان مسلمان خارج از کشور (تهیه و تنظیم)؛ ‏‏اسناد فاجعه لبنان ‏‏به‏‎ ‎‏ضمیمه (از شاه تا شمعون)؛ ‏‏[‏‏بی تا‏‏]‏‏، 116 ص، مصور.‏

‏     17. دانشجویان پیرو خط امام(گردآورندگان)؛ ‏‏اسناد لانه جاسوسی شماره 42 ‏‏(دخالت‏‎ ‎‏امریکا در کشورهای اسلامی ـ فلسطین(1))؛ تهران: مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی،‏

کتابفلسطین از دیدگاه امام خمینی(س)صفحه 270
‏[‏‏بی تا‏‏]‏‏، 226 ص، قطع رقعی. (132 صفحه فارسی و 94 صفحه